Izmjene zakona o 'legalizaciji' izglasane u Hrvatskom saboru

Slika /slike/Opcenito/Sabor_16012019.JPG

U Hrvatskom saboru danas je većinom glasova zastupnika donesen Zakon o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama kojim Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (AZONIZ) prestaje s radom 1. srpnja 2019. godine.

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji je donesen 2013. godine osnovana je Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada. Nakon proteka roka za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju utvrđeno da je na cjelokupnom području Republike Hrvatske zaprimljeno preko 800 000 zahtjeva za ozakonjenje. Radi učinkovitijeg i bržeg procesa rješavanja zaprimljenih zahtjeva osnovana je Agencija čija je svrha bila pomoći županijama i gradovima u rješavanju velikog broja zahtjeva. Agencija je započela s radom 1. veljače 2014. godine, a Zakonom je propisano da je ista privremenog karaktera i da prestaje s radom završetkom ozakonjenja zgrada. 
 
Redovnim praćenjem stanja riješenih zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju od strane nadležnih upravnih tijela putem Registra broja riješenih zahtjeva utvrđeno je da su do danas sva nadležna upravna tijela u Republici Hrvatskoj riješila većinu zaprimljenih zahtjeva u razumnom roku pa je ocjenjeno da je Agencija ispunila svoju svrhu i da više nema potrebe za radom iste. 

Konačan prijedlog zakona zastupnicima Hrvatskog sabora predstavio je državni tajnik Željko Uhlir. „Od ukupnog broja podnesenih zahtjeva za legalizaciju Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada je od veljače 2014. do svibnja 2018. preuzela 145 tisuća zahtjeva i ukupno donijela 113 tisuća rješenja od kojih 76 tisuća rješenja o izvedenom stanju, a ostali su zahtjevi odbijeni ili su stranke same odustale od zahtjeva”, naveo je državni tajnik Uhlir i istaknuo da je do kraja 2018. godine za izdana rješenja Agencija naplatila 214 milijuna kuna od čega je 30 posto doznačeno lokalnoj upravi.
 
Donošenjem zakona:
 
  • 1. srpnja 2019. godine Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada prestaje s radom 
  • propisat će se završavanje donošenja rješenja o izvedenom stanju
  • uredit će se vraćanje predmeta i završavanje istih po mjesno nadležnim tijelima
  • uredit će se preuzimanje materijalnih sredstava
  • uredit će se pripadnost i namjena sredstava od naknade za zgrade ozakonjene rješenjima o izvedenom stanju koje je donijela Agencija, a koja će biti uplaćena nakon što Agencija prestane s radom.


Pisane vijesti | Informacija | Propisi