Katica Prpić, univ.spec.oec.

Ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja
Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
Tel: 01/3782 473


OBRAZOVANJE

 • 2015. - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, sveučilišna specijalistica menadžmenta u javnom sektoru
 • 2004. - Visoka škola za sigurnost na radu, diplomirani inženjer sigurnosti
 • 1991. - Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu, inženjerka građevinarstva
 • 1985. - Građevinski obrtnički centar u Zagrebu, građevinski tehničar 


PROFESIONALNA KARIJERA

 • od lipnja 2023. -  ovlaštena za obavljanje poslova ravnateljice Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja
 • ožujak 2021. - lipanj 2023. ravnateljica Uprave za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina
 • lipanj 2017. - 2020. - državna tajnica u Ministarstvu uprave
 • siječanj 2017. - lipanj 2017. – državna tajnica u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja
 • 2008. - 2016. - pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo u Ličko-senjskoj županiji
 • 2005. - 2007. - pomoćnica predstojnika Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji
 • 2003. - 2005. - zamjenica gradonačelnika grada Gospića
 • 2001. - 2003. - voditeljica  Odsjeka za graditeljstvo u Uredu državne uprave Ličko-senjskoj županiji
 • 1994. - 2001. - voditeljica Ispostave za graditeljstvo u Ličko-senjskoj županiji
 • 1988. - 1992. - projektiranje, Projektbiro Gospić 


STRUČNO USAVRŠAVANJE

 • 2019. - executive educattion „Digitizing Public Services“, Harvard Kennedy School
 • 2019. - program cjeloživotnog obrazovanja pod nazivom „Dobro Upravljanje 2“ , Državna škola za javnu upravu
 • 2016./17. - program cjeloživotnog obrazovanja pod nazivom „Dobro Upravljanje 1“ , Državna škola za javnu upravu
 • 1997. - položen državni stručni ispit za stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša 


STRANI JEZICI

 • engleski 


OSTALO

 • 2022. - članica Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
 • 2006. - 2020. - predsjednica Gradskog društva Crvenog križa Grada Gospića
 • 1994. - sudionica Domovinskog rata
 • članica niza radnih skupina