Organizacija izrade:

 

Nositelj izrade i izrađivač:

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

- Zavod za prostorno planiranje

 

Koordinator i voditelj:

Matija Salaj, dipl.inž.arh., pomoćnik ministra i ravnatelj Zavoda

Prostorni planeri:

Ratko Cimerman, dipl.inž.arh.

Antun Paunović, dipl,inž.arh

Matija Salaj, dipl.inž.arh.

Koordinator za kartografske prikaze:

Ratko Cimerman, dipl.inž.arh.

Stručni suradnik za kartografske prikaze:

Željko Veseli, dipl.inž.arh.

 

Završna redakcija (teksta i kartografskih prikaza):

Matija Salaj, dipl.inž.arh.,

Ratko Cimerman, dipl.inž.arh.

Željko Veseli, dipl.inž.arh.

 

Suradničke institucije i tvrtke:

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Uprava za zaštitu prirode i okoliša

Zaštita prirodne baštine:

Ivo Bralić, prof.

mr.sc. Eugen Draganović, dipl.inž.biol.

Miroslav Rukavina, dipl.inž.šum.

Zaštita okoliša:

Višnja Jelić-Muck, dipl.inž.arh.

mr.sc. Franka Odak, dipl.inž.arh.

 

Ministarstvo kulture

- Uprava za zaštitu kulturne baštine

Zaštita kulturne baštine:

Gordana B. Goldstein, prof.

Zofia Mavar, dipl.inž.arh.

 

Ministarstvo turizma

dr.sc. Velimir Šimičić

 

Državna geodetska uprava i

Geofoto, d.o.o., Zagreb

Kartografske i ortofoto podloge

 

Javna ustanova - Nacionalni park Brijuni

Konzultacije i podaci o postojećim objektima i infrastrukturi:

Nevio Finderle, dipl.inž.elek.

 

Prostorni plan NP "Brijuni«

temelji se na slijedećim dokumentima:

 

1. Program i Koncept zaštite i uređenja

    Nacionalnog parka Brijuni – 1997.g.

 

Naručitelj:                              

Vlada Republike Hrvatske

 

Izvršitelji:               

Ministarstvo prostornog uređenja,

graditeljstva i stanovanja

Zavod za prostorno planiranje

Koordinator i voditelj: Matija Salaj, dipl.inž.arh., ravnatelj Zavoda

Planeri: Antun Paunović, dipl,inž.arh., Ratko Cimerman,dipl.inž.arh.

Stručni suradnik: Željko Veseli, dipl.inž.arh.

 

Ministarstvo kulture-

Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine

Zaštita kulturne baštine: Gordana B. Goldstein, prof., Zofia Mavar, dipl.inž.arh. i Vladimir Ukrainčik, prof.

Zaštita prirodne baštine: Ivo Bralić, prof., mr.sc. Eugen Draganović, dipl.inž.biol. i Miroslav Rukavina, dipl.inž.šum.

 

 

Ministarstvo turizma:

dr.sc. Velimir Šimičić

 

Državna uprava za zaštitu okoliša

Višnja Jelić-Muck, dipl.inž.arh. i mr.sc. Franka Odak, dipl.inž.arh.

 

2. Konzervatorska studija

 Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine

Koncepcija: Zofia Mavar, dipl.ing. arh.

Autori: Zofia Mavar, dipl.ing.arh., Gordana Božić-Goldstein, prof.p.u.

Autorska suradnja: Mira Pavletić, prof. arheol.

Stručne konzultacije: Anton Vitasović, prof. arheol.

Grafička obrada karata i kompjutorski slog: Bruno Diklić, dipl.ing.arh.

Oprema grafičkih priloga: Marija Tusun, dipl.ing.arh.

 

3. Program (privremeni) zaštite

biljnog i životinjskog svijeta

Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb

Koncepcija i izrada: dr.sc. Nikola Tvrtković

Stručni suradnici: prof.dr. Ivo Šugar (kopnena flora i vegetacija),

dr.sc. Dušan Zavodnik (morska flora i fauna), dr.sc. Matija Franković (vlažna staništa) i dip.inž. Alojzije Frković (divljač)

Stručni konzultanti: Anton Vitasović, dipl.arheolog i rukovoditelj RJ NPB, Eduard Kolić, dipl.veterinar, voditelj Odjela faune NPB, Mira Pavletić, dipl.arheolog, voditelj-kustos Odjela Kultumo-povijesne baštine NPB (pisani izvori) i Željko Štahan, dipl.inž.šumarstva, viši inspektor zaštite prirode

 

4. Valorizacija i zoniranje priobalnog podmorja

Institut Ruđer Bošković–Centar za istraživanje mora, Rovinj

Autori: dr.sc. Bartolo Ozretić i dr.sc. Mirjana Ozretić

 

5. Vodoopskrba

“Hidroprojekt-Ing”, Projektiranje d.o.o. Zagreb

Projektant: Davor Stanković, dipl.inž.građ.

Suradnici:               Dunja Markulinčić, inž.građ. i Ante Mašina, inž.građ.

 

6. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

“Hidroprojekt-Ing”, d.o.o. Zagreb, PO Rijeka

Projektant: Ninoslav Rex, dipl.inž.građ.

Suradnici: Nataša Todorić, dipl.inž.građ. i

Goran Mačukat, građ.tehn.

 

7. Telekomunikacije

TeleDvigrad, d.o.o., Kanfanar

Odgovorni projektant: Mario Červar, inž.elek.

Projektant: Robert Zenzerović, dipl.inž.elek.

 

8. Elektroenergetika

AQUADAC, d.o.o., Pula i H.V.A.C. Projekt, d.o.o., Ližnjan

Projektant voditelj: Klaudio Grgorinić, dipl.ing.str.

Projektant elektroinstalacija: Danilo Gambaletta, dipl.ing.elek.

 

9. Odabir energenata i grijanje i hlađenje

AQUADAC, d.o.o., Pula i H.V.A.C. Projekt, d.o.o., Ližnjan

Projektant voditelj: Klaudio Grgorinić, dipl.inž.str.

Projektant termoinstalacija: Klaudio Grgorinić, dipl.inž.str.

 

10. Gospodarenje otpadom

APO – Agencija za posebni otpad, Zagreb

Voditelj projekta: mr.sc.Savka Kučar-Dragičević

Suradnik: mr.sc. Ana Antolović, dipl.inž.