Struktura površina NP Brijuni

  Struktura površina NP Brijuni                               prema vrstama korištenja Pojedini                 sastavni dijelovi Ukupna površina  Udjel u ukupnoj kopnenoj površini NP
  Vrste-tipovi površina ha ha %
1 Središnja zona Veliki Brijun   16,4 2,2
  Građevno područje svih vrsta objekata                                         (hoteli Neptun, Istra, Karmen, vile: Perojka i Fažanka i drugi prateći sadržaji) 9,6    
  Uređeni parkovno-prometni dio 6,8    
2 Posjetiteljski prostori - intenzivnije korišteni   130,7 17,8
  Veliki Brijun - Arheološka zona - Uvala Verige 5,7    
  Veliki Brijun - Arheološka zona - Bizantski kastrum 4,0    
  Veliki Brijun - Tvrđava Tegetthoff 4,0    
  Veliki Brijun - Poluotok Peneda (austrougarske tvrđave) 8,0    
  Veliki Brijun - Golf igralište (18 rupa) i livade za jahanje 78,8    
  V. Brijun - Uređeno kupalište s objektima (rt Slavuja - Mrtvi rt) 1,4    
  V. Brijun - Uređeno i prirodno kupalište                                                       (od golf kluba do glavne luke) 1,0    
  Veliki Brijun - Prirodno kupalište i rekreacijski prostori                                (od glavne luke do uvale Veriga) 5,2    
  Veliki Brijun - Uređeno i prirodno kupalište (rt Turanj - tisnac) 2,2    
  Mali Brijun - trvrđava, objekti i rekreacijski prostori 12,3    
  Mali Brijun - Uređeno i prirodno kupalište 2,3    
  Sv.Jerolim (objekti i rekreacijski prostori) 2,3    
  Sv.Jerolim (uređeno i prirodno kupalište) 1,7    
  Kozada - Uređeno i prirodno kupalište  1,8    
3 Cestovne prometnice     29,0 3,9
  Glavni putovi  - 47 km asfal. cesta širine 3-6 m  20,0    
  Sporedni putovi - 29 km makadamskih kolovoz                              (pretežito protupožarni putovi) 9,0    
4 Luke i pristaništa (obalni dio)   0,5 0,1
  Luka u središnjoj zoni V. Brijuna - 900 m uređene obale  0,3    
  Luka V.Brijun - akvatorij zaštićene luke 5,5    
  Luka Mletački kaštel - 160 m uređene obale (i trajektni pristan) 0,1    
  Pristaništa (M. Brijun, 200 m; Sv.Jerolim, 100 m i Kozada, 100 m) 0,1    
  Luka M.Brijun - akvatorij zaštićenog pristaništa 2,6    
5 Posebni rezervati (ornitološki i šumski)   22,0 3,0
  Rezervat Soline i šume crnike - posebni posjeti (10,8+11,2)    
6 Arboretum (na rtu Barbin vrh)    11,4 1,6
  Dio bivše posebne namjene -dopunom vrsta stvoriti arboretum 7,4    
  sa zapadnoistarskim vegetacijskim vrstama - Postojeći dio 4,0    
7 Rezervat šumske vegetacije (na juž. dijelu V. Brijuna) 85,0 11,4
8 Posebni poljodjelski prostori   6,4 0,9
  Prostori rasadnika, za uzgoj cvijeća i povrtnjaci 6,4    
9 Ostali prirodni prostori   365,8 49,7
  Šumske i livadne površine i kameni obalni pojas      
10 Zona rezidencijalnog turizma (bivša rezid. zona)                                           61,1 8,3
  Dio na Velikom Brijunu - zapadna obala                                                    (vile Jadranka, Bijela vila i Brijunka) 28,9    
  Dio na Velikom Brijunu - uvala Rankun                                                        (vile Primorka, Dubravka i Lovorka) 2,4    
  Otoci: Krasnica, Galija i Madona  29,8    
11 Zona posebne turističke ponude   15,0 2,0
  Poluotok Peneda (bivši prostori HV)   15,0    
  Ukupno kopneni dio NP Brijuni u ha i % 21,9 743,3 100,0
12 Rezervat u moru (oko bivše rezidencijalne zone) 767,3 834,6 31,5
  mrijestilište u uvali Javorika 53,3   % od morske
  ribnjak laguna u Val di Torre 14,0   površine NP
13 Ukupno morski dio NP Brijuni u ha i %  78,1 2.651,7  
14 Sveukupna površina NP Brijuni (kopno i more) 100,0 3.395,0