Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za energetsku obnovu višestambenih zgrada

U okviru pripreme poziva na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu višestambenih zgrada, Posredničko tijelo razine 1 je izradio Program dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za energetsku obnovu višestambenih zgrada.

Programom se utvrđuju ciljevi i uvjeti dodjele de minimis potpora za ulaganje u projekte energetske obnove višestambenih zgrada koji se sufinanciraju u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Republike Hrvatske, Inicijative 6.1.: Obnova zgrada, Investicije C6.1.R1-I1 - Energetska obnova zgrada, u dijelu koji se odnosi na višestambene zgrade te u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.