ETAG

Smjernice za europsko tehničko dopuštenje (European Technical Approvals Guideline (ETAG)) su dokumenti kojima se za građevni proizvod ili za skupinu građevnih proizvoda određuje popis relevantnih interpretativnih dokumenata, specifičnih tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode, ispitne metode ocjenjivanja i prosudbe rezultata ispitivanja, način nadzora tvorničke kontrole proizvodnje i vrijeme važenja europskog tehničkog dopuštenja.

Popis smjernica za europsko tehničko dopuštenje može se pronaći na internetskim stranicama NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) informacijskog sustava ili na internetskim stranicama EOTA-e. Početkom pune primjene Uredbe (EU) br. 305/2011, prestaju se donositi Smjernice za europsko tehničko dopuštenje, a počinju se donositi Europski dokumenti za ocjenjivanje. Temeljem članka 66. Uredbe (EU) br. 305/2011 Smjernice za europsko tehničko dopuštenje objavljene prije 1. srpnja 2013. godine u skladu sa člankom 11. Direktive 89/106/EEZ smiju se upotrijebiti kao Europski dokumenti za ocjenjivanje.

Europski dokument za ocjenjivanje

Prema odredbi članka 19. Uredbe (EU) br. 305/2011 temeljem proizvođačevog zahtjeva za izdavanjem europske tehničke ocjene, organizacija TAB-ova (EOTA) izrađuje i donosi europski dokument za ocjenjivanje (European Assessment Document (EAD)) za svaki građevni proizvod koji nije obuhvaćen ili nije u potpunosti obuhvaćen usklađenom normom, a čije svojstvo s obzirom na njegove bitne značajke ne može biti u potpunosti ocijenjeno sukladno postojećoj usklađenoj normi.

20.2.2018. - Otvoreno pismo udruženja proizvođača i profesionalnih korisnika građevnih proizvoda