Služba za odnose s javnošću i informiranje

  • Voditeljica službe Valentina Vincek


Upiti predstavnika medija
tel: 01 3782 487
e-pošta: press@mpgi.hr

Upiti građana vezani uz obnovu zgrada oštećenih potresom
tel: 0800 0017
e-pošta: potres@mpgi.hr 

Upiti stranaka vezani uz državnu imovinu 
Tel:  0800 0017

Ostali upiti građana
e-pošta: pitanja@mpgi.hr 
Tel: 01/3782 193