Uprava za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije

  • Ravnatelj uprave mr.sc. Danijel Žamboki, dipl.oec. 

tel:  01 3782 471
fax: 01 3782 127
e-pošta: uprava.EU@mpgi.hr 
 

  • Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, načelnica Irena Križ Šelendić

tel:  01 3782 185
fax: 01 3782 106
e-pošta: energetska.ucinkovitost@mpgi.hr

  • Sektor za programe Europske unije, načelnica Ines Androić Brajčić

tel:  01 3712 786
fax: 01 3772 555
e-pošta: ee@mpgi.hr

  • Sektor za pripremu poziva i provedbu EU projekata javnih i stambenih zgrada, načelnica Olja Milošević

tel:  01 2641 822
fax: 01 3772 555
e-pošta: ee.projekti@mpgi.hr