Nacrt prijedloga Programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021.-2030. na javnom savjetovanju od 25.06.2021. do 24.07.2021.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodilo je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Nacrta prijedloga Programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine ( u daljnjem tekstu: Programa razvoja ZI).

Program razvoja ZI donosi se na temelju članka 47.c stavka 1. Zakona o gradnji (NN br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.), a usvaja ga Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.

Program razvoja ZI donosi se u svrhu uspostave održivih, otpornih, sigurnih i za život ugodnih i uređenih gradova i općina u Republici Hrvatskoj kroz povećanje energetske učinkovitosti zgrada i građevinskih područja, razvoj zelene infrastrukture u zgradarstvu te urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju.