Obnova zgrada oštećenih potresom na području Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije i Zagrebačke županije

Sadržaj

Studija o seizmički induciranim efektima Petrinjske potresne serije 2020.-2021. - preliminarna identifikacija rizika
Objava

09.09.2021.