Obnova zgrada oštećenih potresom na području Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije i Zagrebačke županije

Sadržaj

Odluka o osiguranju novčane pomoći za nabavu kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlova u zgradama oštećenima potresom
Objava

11.05.2021.