Fond za obnovu

Zakonom o o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 21/23) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzelo je poslove, radnike, imovinu, opremu, elektroničke očevidnike i informacijske sustave, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze, pismohranu i drugu dokumentaciju Fonda za obnovu.

Obavijest ugovornim subjektima Fonda za obnovu

Sukladno Zakonskim promjenama i stupanjem na snagu Zakona o obnovi NN 21/2023 kojim je Fond za obnovu prestao s radom, obavještavamo ugovorne subjekte da prilikom ispostave e-Računa kao Naručitelja navedu Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i OIB Ministarstva : 95093210687.


Pisarnica

Obavještavaju se korisnici da će pisarnica bivšeg Fonda za obnovu biti preseljena na adresu Ulica Republike Austrije 14. Radno vrijeme za stranke je 8,30 do 13,30 sati.


Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupcima obnove