Konstrukcijska obnova

Pravo na konstrukcijsku obnovu ostvaruje se za obiteljske kuće i zgrade stradale u potresu koje imaju žutu ili crvenu oznaku oštećenja.  Ako preliminarni pregled nije obavljen potrebno je angažirati ovlaštenog građevinskog inženjera za izradu nalaza o oštećenju. Trošak pribavljanja stručnog nalaza ne smatra se prihvatljivom, te se ne nadoknađuje. 
 
Ako želite sami provesti konstrukcijsku obnovu kuće ili zgrade, morate prije početka radova zatražiti odgovarajuću odluku Ministarstva zahtjevom na OBRASCU 3 u kojem, ovisno o odluci vlasnika/suvlasnika, možete odabrati vrstu isplate novčane pomoći.

Da bi se ostvarilo pravo na novčanu pomoć za radove konstrukcijske obnove, potrebno je:
 
 • Ministarstvu predati zahtjev za novčanu pomoć na OBRASCU 3
 • Ministarstvo donosi Odluku o obnovi
 • ovlašteni inženjer izrađuje elaborat ocjene stanja građevinske konstrukcije i projekt obnove
 • Fond za obnovu ili Središnji državni ured provode tehničku-financijsku kontrolu 
 • angažirati ovlaštenog izvođača radova i nadzornog inženjera
 • po završetku radova potrebno je ishoditi pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i završno izvješće nadzornog inženjera
 • sačuvati originalne račune za obavljene usluge i radove te svu pripadajuću dokumentaciju
 • Ministarstvo donosi Rješenje o obnovi, odnosno isplati novčane pomoći


Kada mogu dobiti novčana sredstva?
 
Novčana sredstva možete dobiti:
 
 • prije početka radova (višestambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade)
 • tijekom radova (isplaćuje se temeljem računa ispostavljenih po pojedinačno okončanim radovina, odnosno ovjerenim privremenim i okončanim situacijama)
 • nakon završene obnove  (isplaćuje se nakon završetka svih radova)

Upravitelj višestambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade prije početka radova može zatražiti isplatu novčanih sredstava na račun obvezne pričuve (na Obrascu 3 potrebno je označiti način isplate).

Ako ste vlasnik ili suvlasnik obiteljske kuće možete dobiti predujam prije početka radova.

Za isplatu novčanih sredstava tijekom radova ili nakon završene obnove obiteljskih kuća, višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada potrebno je na Obrascu 3 odabrati željeni način isplate.

Isplatu predujma za obiteljske kuće možete zatražiti od Fonda za obnovu ili Središnjeg državnog ureda podnošenjem zahtjeva. Prije isplate predujma, potpisat ćete ugovor s Fondom za obnovu, odnosno Središnjim državnim uredom. Rok u kojem predujam mora biti namjenski potrošen je dvije godine od uplate sredstava na račun.

Predujam će se, u pravilu, isplaćivati u dva dijela.
 
Prvi dio predujma, namijenjen je za troškove izrade projekta, može iznositi najviše 15.000,00 kuna 1.990,84 EUR). Cijena projekta utvrđuje se ponudom izvršitelja usluge za izradu projekta. Drugi dio predujma namijenjen je za izvođenje radova te može iznositi najviše 25% novčane pomoći na koju korisnik ima pravo.

Za poslove koordinacije samoobnove isplaćuje se naknada

Uzimajući u obzir vaše vrijeme utrošeno na organizaciju procesa država vam isplaćuje naknadu :
 
 • za obiteljske kuće                          20.000 kuna (2.654,46 EUR)*
 • za zgrade do 700m2                      40.000 kuna (5.308,91 EUR)*
 • za zgrade od 700m2 do 1500 m2  60.000 kuna (7.963,37 EUR)*
 • za zgrade preko 1500m2               80.000 kuna (10.617,82 EUR)*

Za ostvarivanje prava naknade za koordinaciju samoobnove ne trebate podnositi posebni zahtjev osim zahtjeva za novčanu pomoć na Obrascu 3. 


Tko može podnijeti zahtjev?

Zahtjev može predati:
 
 • vlasnik ili suvlasnik obiteljske kuće, poslovne zgrade koja prema posebnom propisu nema upravitelja, 
 • upravitelj višestambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade
 
Zahtjev se podnosi Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 20: 
 
 • osobno u pisarnici  
 • preporučeno poštom s naznakom: „Zahtjev – obnova nakon potresa“
 • u Informativnom centru obnova, Ulica kneza Mislava 2 u Zagrebu
 • u izmještenim uredima Ministarstva:  
  • Sisak: od 1.4.2022. na adresi Ulica Ivana Meštrovića 28;   
  • Petrinja: Trg Stjepana Radića 8;  
  • Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2;  
 • pomoću aplikacije e-Obnova (https://eobnova.gov.hr) u sustavu e-Građani. 


Rok za predaju zahtjeva: 31. prosinca 2023.
 

* Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn