Projekt Kupari I

14.4.2022. - Sukladno odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa nema zapreke da trgovačko društvo Kupari Luxury Hotels d.o.o., u kojem obveznik Ivan Paladina, ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine ima 10 % udjela u vlasništvu, u pravnom poslu projekt Kupari I. koji je nastao prije nego je postao obveznikom ZSSI/21-a, sklopi Aneks ugovora s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, o čemu će odlučivati Vlada Republike Hrvatske. 

Ministar Ivan Paladina prenio je sve ovlasti vezane uz daljnje donošenje odluka po pitanju projekta „Kupari I“ na državnu tajnicu nadležnu za resor državne imovine, te će se u budućnosti izuzeti iz bilo kakve vrste odlučivanja ili komunikacije vezane uz predmetni projekt, a sve u skladu s preporukama Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa (Mišljenje Povjerenstva).
 
Postupak istupanja Ivana Paladine iz društva Kupari Luxury Hotels d.o.o. pokrenut je prije dvije godine. Ujedno, ministar Paladina pokrenuo je proces prijenosa upravljačkih prava nad svojim udjelom u tvrtki Kupari Luxury Hotels d.o.o., te isti planira dovršiti u narednih mjesec dana, sukladno odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa kojom je propisan rok od 60 dana od dana izbora ili imenovanja na javnu dužnost, unutar kojeg je obveznik dužan urediti svoje privatne poslove kako bi se spriječio predvidljivi sukob interesa.