Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima na javnom savjetovanju do 21. lipnja 2022.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima u trajanju od 15 dana, od 7. lipnja 2022. do 21. lipnja 2022. u sustavu e-Savjetovanja. 
 
Obrazloženje skraćivanja trajanja postupka savjetovanja:
 
Republika Hrvatska do 30. lipnja 2022. godine mora ispuniti određeni broj indikatora iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., od kojih je jedan i usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, koji je dio revidiranog pravnog okvira iz reformske mjere C2.3. R4. - Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva,  dio II. - 2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina,  podkomponenta C2.3. Digitalna transformacija društva i javne uprave.
 
Usvajanje ovog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima i njegova objava u „Narodnim novinama“ predstavlja ispunjenje indikatora čiji je rok izvršenja 30.06.2022. i on čini dio reforme zakonodavnog okvira kojom će se omogućiti jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva, u smislu optimizacije izdavanja akata za gradnju iz područja elektroničkih komunikacija.
 
Budući da je pravodobno ispunjavanje navedenog indikatora apsolutni politički i gospodarski prioritet, a navedeni rok ne može se produljiti jer predstavlja preduvjet za isplatu punog iznosa druge rate financijskih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, to se smatra osobito opravdanim razlogom za skraćenje roka savjetovanja s javnošću na 15 dana.