Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove na javnom savjetovanju do 1. veljače 2022.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove u razdoblju od 25. siječnja 2022. do 1. veljače 2022. godine.

Za Pravilnik o izmjenama o dopunama Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova predlaže se savjetovanje u trajanju od 7 dana budući je u tijeku obnova potresom pogođenih zgrada.  

Naime, sukladno smjernicama Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, KLASA: 008-01/14-01/01, URBROJ: 401-01/13-16-01 od 21. prosinca 2016. potres je elementarna nepogoda koja se smatra izvanrednom okolnosti poradi koje savjetovanje s javnošću može trajati kraće od 30 dana, koji rok od 30 dana je propisan odredbom članak 11. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15). 

Dakle, nastupio je izvanredni uvjet poradi kojeg nije moguće provesti savjetovanje   u zakonskom roku. Cilj je da se započeti postupci sukladno važećem Pravilniku što prije privedu kraju. Također, ovim Pravilnikom se Naručiteljima olakšava provođenje postupaka dodavanjem novih opcija (okvirni sporazum, e dražba) stoga je bitno da iste budu dostupne Naručiteljima što prije. Pored navedenog, predmetnim Pravilnikom propisuje se mogućnost sklapanja okvirnih sporazuma te postupanje u slučajevima nedostupnosti u EOJN RH što je također važno omogućiti  Naručiteljima u što kraćem, kako bi mogli postupati u slučaju nedostupnosti, odnosno pada sustava.