50. godišnjica osnutka Građevinskog fakulteta u Rijeci

Državni tajnik Željko Uhlir prisustvovao je danas svečanom obilježavanju 50. godišnjice osnutka Građevinskog fakulteta u Rijeci. Odluka o osnutku Više tehničke građevinske škole (VTGŠ) donesena je 29. svibnja 1969. godine i taj se dan smatra početkom visokoškolskog obrazovanja građevinara u Rijeci. 

U proteklih pet godina na fakultetu je zaposleno 15 novih docenata i 9 asistenata čime je osiguran znanstveni podmladak i napredak Fakulteta. Na Fakultetu se izvode tri sveučilišna i dva stručna studija iz područja građevinarstva: Preddiplomski sveučilišni studij, Diplomski sveučilišni studij, Poslijediplomski sveučilišni studij, Preddiplomski stručni studij i Specijalistički diplomski stručni studij. Na svim razinama sveučilišnih i stručnih studija od osnutka do danas je obranjeno je više od 4000 diplomskih ili završnih radova, 12 magistarskih radova i 22 doktorska rada.
 
U svom govoru državni tajnik je istaknuo kako visokoškolske ustanove imaju tu čast ali i zadaću, da stvaraju nove generacije profesionalaca, pripadnika svojih profesija, koji će u novim okolnostima doprinosti društvu u kojem žive i rade. Pri tome, osim prijenosa teoretskih znanja, potpuno jednako vrijedna zadaća jest mladim ljudima prenijeti životna iskustva i vrednote poput tehničkog pristupa u radu, etike i pravednosti. Nužan je dodatan napor kojim će se stvarati kopletne osobe, intelektualci, koji su kronično deficitarni. 

4. industrijska revolucija, povećana zaštita okoliša i energetska učinkovitost... novi su izazovi koji za uspješne predstavljaju nove prilike. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja  je samo kroz jednu svoju aktivnost – energetsku obnovu zgrada, izradilo nacionalne programe i omogućilo povlaćenje preko 2 milijarde kuna bespovratnih sredstava iz EU, što je pokrenulo investicije u graditeljstvu ukupne vrijednosti oko 5 milijardi kuna. Ti projekti će ostvarivati i sekundarne pozitivne učinke za gospodarstvo i građane. Sada se radi na planiranju do 2050. godine. Uvode se novi programi za zelenu urbanu infrastrukturu i kružno gospodarenje prostorom i zgradama.

„Da bi se naše društvo uspješno razvijalo i država bila kokurentna, nužno je unijeti kvalitetna mjerila vrednovanja znanstvenoga rada. Ciljevi nam moraju biti postavljeni visoko u izvrsnosti znanstvenoga rada, uvažavajući relevantnost u odnosu na sadašnje i buduće potrebe. Znanost, umjetnost i visoko obrazovanje moraju biti pokretači promjena u društvu i gospodarstvu“ – kazao je državni tajnik Uhlir.

„Tko se konstantno ne razvija, tko stane u svojem razvoju, taj zapravo zaostaje, jer se drugi oko njega stalno razvijaju i napreduju. Mali narodi moraju ulagati višestruko veće napore da bi bili uspješni među velikima. Naše graditeljstvo je dokazalo da znamo i možemo, u proteklih 50 godina, sada moramo biti spremni za potpuno drugačije izazove u sljedećih 50 godina“ zaključio je Uhlir.


Pisane vijesti | Informacija | Graditeljstvo