ESPON tjedan, studeni 2019., Helsinki

U suradnji s Finskom kao državom koja trenutno predsjeda Vijećem EU, od 25. do 29. studenoga 2019. godine, u Helsinkiju je održan ESPON tjedan tijekom kojeg su održani sastanci Odbora za praćenje i ESPON kontakt točaka te seminar „Stanje europskog prostora: digitalne inovacije utiru put teritorijalnoj koheziji“.

Na seminaru je predstavljeno ESPON-ovo Izvješće o stanju europskog prostora, proizašlo iz dosad provedenih ESPON istraživanja i ostalih aktivnosti. Osim toga, prezentiran je pregled (eng. policy brief) Digitalne inovacije u urbanom okolišu, čija svrha je pomoći europskim, nacionalnim i regionalnim vlastima, akademskoj zajednici, poslovnim korisnicima i građanima da bolje razumiju digitalizaciju te korištenje novih tehnologija u svakodnevnom životu. Njime se promiče transformacija gradova u  platforme otvorene za inovacije, na kojima bi se, suradnjom svih zainteresiranih dionika kreirale razvojne strategije i planirale aktivnosti za budućnost. Ovaj dokument doprinos je raspravi o digitalnim inovacijama u gradovima i urbanim politikama kao temama finskog predsjedanja VE.

Osim uvodnih predavanja i prezentacije ovih dvaju dokumenata, održane su četiri radionice s temama koje su sadržane u glavnim poglavljima Izvješća: A - Pametnija Europa, B - Zelenija Europa, C - Bolje povezana Europa te D - Socijalno osjetljivija Europa. Ciljevi radionica bili su intenziviranje dijaloga među sudionicima, obrazloženje primijenjenih metodologija te razmjena iskustava s konkretnim primjerima. Održane su i četiri radionice posvećene uspostavi veze između prioritetnih tema Urbane agende za EU i aktivnosti ESPON-a, koje su provedene kao podrška partnerstvima u radu na tim temama: E - Digitalna tranzicija, F - Energetska tranzicija, G – Kružna ekonomija i H – Stanovanje. Dodatno je održano sedam radionica s ciljem umrežavanja i uspostave suradnje različitih dionika o temama koje su predmet aktualnih istraživanja koja se provode u okviru ESPON-a ili razvoja digitalnih alata i platformi. Novi koncept ESPON seminara omogućio je veću interakciju sudionika, neposrednu i živu raspravu te otvorio put uspostavi novih suradnji.

ESPON tjedan okupio je preko 200 sudionika i to dionika u provedbi programa ESPON 2020, znanstveno-istraživačkih institucija i akademske zajednice s područja EU, prostornih planera, medija te ostalih zainteresiranih. Bila je to još jedna prilika za promociju i poticaj korištenja rezultata ESPON istraživanja te poziv dionicima da i dalje iniciraju provedbu istraživanja od svog interesa.

U događanjima tijekom ESPON tjedna sudjelovale su predstavnice MGIPU Sandra Momčilović i Martina Oblak-Pehnec, članice Odbora za praćenje koje su, tijekom Seminara, kroz panel raspravu Zelenija Europa i završna izlaganja prezentirale program nadolazećeg hrvatskog predsjedanja te resorne prioritetne teme i Ingrid Gojević, predstavnica Zavoda za prostorni razvoj MGIPU - hrvatske ESPON kontakt točke, koja je moderirala radionicu Monitoring i vizije makro-regija. Ivana Katurić, predstavnica URBANEX d.o.o., hrvatske tvrtke koja je partner u ESPON projektu SUPER, prezentirala je rad u tom projektu na radionici o stanovanju.
 


Pisane vijesti | Informacija | Zavod