Program mjera za provedbu Zakona o najmu stanova

Na današnjoj 199. sjednici Vlade donesena je Odluka o donošenju Programa mjera za provedbu Zakona o najmu stanova. Program je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja na temelju prikupljenih podataka i iskazanog interesa zaštićenih najmoprimaca, zaštićenih podstanara i predmnijevanih najmoprimca za najam, odnosno kupnju stanova.

Program mjera za provedbu Zakona o najmu stanova izrađen je u cilju objedinjavanja postupanja tijela državne uprave, jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave, Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN-a) i ostalih javnih ustanova u osiguranju dovoljnog broja stanova koje će zaštićeni najmoprimci, podstanari ili predmnijevani najmoprimci, koji ne stanuju u stanu koji je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, moći iznajmiti ili kupiti najkasnije do 31. kolovoza 2023. godine.  

U svrhu izrade Programa mjera za provedbu Zakona o najmu stanova, APN je proveo Javni poziv za prikupljanje podataka o stanovima i osobama koje plaćaju zaštićenu najamninu koji je trajao od 8. prosinca 2018. do 8. lipnja 2019. godine, na kojem je za utvrđivanje stvarnih potreba zaprimljeno 1.030 zahtjeva od čega je interes za stambeno zbrinjavanje iskazalo 982 najmoprimca: 665 odabralo je ponuđene opcije (567 za POS, 16 za POS+, 34 za subvencioniranje, 26 za stan JLS i RH, 22 za starački dom), a 317 nije odabralo nijednu ponuđenu opciju.

U naredne tri godine planira se provesti realizacija svih predviđenih mjera za provedbu Zakona prema programima POS-a, programu subvencioniranja stambenih kredita ili smještaja u dom za starije i nemoćne osobe.

Jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave, nadležna državna tijela, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama i javne ustanove dužni su provoditi ovaj Program glede Zakona o najmu stanova, a koji se odnosi na osiguranje dostatnog broja stanova i davanje prednosti prilikom rješavanja stambenih pitanja zaštićenih najmoprimaca.
 


Stranica | Informacija | Stambeno zbrinjavanje