Donesene izmjene Zakona o komunalnom gospodarstvu

Kako je nedvojbeno da epidemija koronavirusa utječe na gospodarsku aktivnost u Republici Hrvatskoj, Vlada Republike Hrvatske ekonomskim mjerama daje poticaj za zadržavanje radnih mjesta, ali i rješavanje problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjenja uslijed epidemije koronavirusa. Mjerama se priključuje i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Tako su 19. ožujka 2020. u Hrvatskome saboru izglasane dopune Zakona o komunalnom gospodarstvu kojima se jedinicama lokalne samouprave omogućuje da, ako procijene da je potrebno, dio obveznika, na određeni period, oslobode obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za poslovnu djelatnost. 

"U ovom trenutku ne može se predvidjeti što nas sve čeka. Prioritet je zdravstvena skrb, a moramo razmišljati i o posljedicama koje čekaju gospodarstvo. Svatko je u svom resoru predložio mjere kojima je za cilj dati poticaj gospodarstvu, odnosno sačuvati radna mjesta. Zato se uključilo i Ministarstvo graditeljstva da bismo gradovima i općinama omogućili da mogu reagirati te poduzetnike, obrtnike i ostale obveznike osloboditi komunalne naknade" – rekao je potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar.

Zakon je danas stupio na snagu.

Temeljem navdenog Zakona ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donio je Odluku o nastupanju posebnih okolnosti temeljem koje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom osloboditi obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti djelomično ili u potpunosti dok traju posebne okolnosti, odnosno može odlukom odrediti da se dio neplaćenih sredstava komunalnog doprinosa, odnosno komunalne naknade koristi i za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 76. odnosno člankom 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Pisane vijesti | Informacija | Komunalno gospodarstvo