Uprava za provedbu obnove od potresa

  • Tonči Glavinić - ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za provedbu obnove od potresa

e-pošta: uprava.provedba@mpgi.hr
 

  • Sektor za kontrolu i praćenje izgradnje zgrada

tel: 01 6346 313
e-pošta: izgradnja.zgrada@mpgi.hr

  • Sektor za kontrolu i praćenje obnove konstrukcije zgrada

tel: 01 6448 855
e-pošta: konstrukcijska.obnova@mpgi.hr

  • Sektor za kontrolu i praćenje nekonstrukcijske obnove zgrada 

tel: 01 3782 150
e-pošta: nekonstrukcijska.obnova@mpgi.hr

  • Sektor za podršku i privremeni smještaj    

tel: 044/555-289, 044/555-290, 044/555-291, 044/555-292, 044/555-293, 044/555-294, 044/555-295, 044/555-296, 044/555-297, 044/555-298
e-pošta: podrska.smjestaj@mpgi.hr