Ministar Darko Horvat: „Građanima želimo maksimalno olakšati proces podnošenja zahtjeva“

Službenici Ministarstva, Fonda i Središnjeg državnog ureda tako će na jednom mjestu građanima pružati savjete i davati im sve potrebne informacije vezane uz sam postupak obnove, od podnošenja zahtjeva i prikupljanja potrebne dokumentacije, pa sve do samog procesa realizacije. Također, pravnu podršku u sklopu ovog centra pružat će i Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu, dok će radno vrijeme samog centra biti od ponedjeljka do petka u razdoblju od 9-17 sati, te subotom od 8 - 13 sati.
 
Prilikom otvorenja samog centra, ministar Darko Horvat naglasio je kako je ovo još jedan način na koji se građanima maksimalno želi olakšati postupak podnošenja zahtjeva za obnovu.
 
„Nakon sve zakonske regulative koju je bilo potrebno donijeti, Ministarstvo sada ima dva glavna prioriteta. To je, prvenstveno, omogućiti građanima što brže i lakše podnošenje obrazaca za obnovu te izdavanje odluka putem kojih oni ostvaruju određeno pravo. Upravo smo pred donošenjem prvih takvih odluka koje će se zatim upućivati Fondu i Središnjem državnom uredu na postupanje i početak organiziranja obnove na terenu“, rekao je ministar.
 

Financira se najamnina za zamjenski stan
 
Također, Ministarstvo je još u petak, 12. ožujka 2021. godine, objavilo Javni poziv za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.
 
Na poziv se mogu prijaviti vlasnici obiteljskih kuća, stanova i zaštićeni najmoprimci, te srodnici  tih osoba u prvoj liniji, a koji su na dan 22. ožujka te 28. ili 29. prosinca 2020. godine, odnosno u vrijeme nastanka potresa, stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u obiteljskim kućama, višestambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na području pogođenom potresom a koje su u preliminarnom pregledu zgrada označene kao N1  (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) te stoga nisu podobne za stanovanje.
 
Podnositelj zahtjeva kao ni njihov bračni drug odnosno izvanbračni drug ili životni partner, ili pak druga osoba koja živi u kućanstvu s njima, na području od 20 km od adrese oštećene kuće ili stana ne smiju imati u vlasništvu drugu useljivu kuću ili stan.
 
Najamnina za zamjenski stan financirat će se isključivo temeljem sklopljenih Ugovora o najmu koji su prijavljeni Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi na način da će se najmodavcu mjesečno isplaćivati iznos najamnine iz sklopljenoga ugovora o najmu, a apsolutni iznos koji će se financirati je ograničen brojem kvadratnih metara po članu kućanstva i cijenom najma po metru kvadratnom. To konkretno znači da će se financirati do 35 m2 površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu iz kućanstva još 10 m2, ali ne više od površine stana ili kuće u vlasništvu koja nije pogodna za stanovanje. Odnosno u iznosu do maksimalno 70,00 kuna po metru kvadratnom sukladno navedenoj površini.
 
Financiranje najamnine za zamjenski stan osigurava se:
 
  • do obnove stana ili kuće iz točke II. ove Odluke, ili
  • do revizije oznake oštećenja iz preliminarnog pregleda zgrada nakon obavljanja hitnih i nužnih radova za popravak zgrada i stanova, ili
  • do osiguravanja adekvatnog smještaja u stanu u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, ili
  • do 1. ožujka 2022.,

ovisno o tome koja okolnost prije nastupi.
 
Također, na Javni se poziv mogu, u roku od 30 dana, odazvati i vlasnici stanova na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije koji žele stanove u svom vlasništvu dati u najam osobama kojima je utvrđen status osobe kojoj će se financirati najamnina za zamjenski stan. 
 
Zahtjevi se zajedno sa prilozima dostavljaju na propisanim obrascima, neposredno ili putem pošte na adresu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb u roku od 60 dana od dana objave Javnog poziva.
 
Javni poziv kao i obrasci za prijavu dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine: http://mgipu.gov.hr/default.aspx?id=11626
 
Sredstva za financiranje najamnina za zamjenske stanove prihvatljiv trošak koji će Vlada Republike Hrvatske aplicirati na Fond solidarnosti Europske unije.
 
Dodajmo ovdje i podatak kako je temeljem Javnog poziva za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije iz svibnja 2020. godine, do kraja veljače 2021. godine isplaćeno ukupno 6.727.421,09 kuna. Predmetnim pozivom zaprimljeno je 462 zahtjeva građana od kojih je za 318 podnositelja zahtjeva rješenjem utvrđeno pravo na financiranje. Za mjesečnu isplatu najamnine za zamjenski stan izdano je 273 rješenja kojima je obuhvaćeno 747 osoba. 
 

Za radove hitne sanacije zgrada oštećenih potresom dosad odobreno 46,07 milijuna kuna
 
Ministarstvo je za radove hitne sanacije zgrada oštećenih potresom dosad odobrilo 46.200.560,44 kuna. Riječ je o novčanoj pomoći od 12.000 kuna po svakoj samostalnoj jedinici u oštećenoj zgradi za izvedene radove privremene zaštite zgrade odnosno sanacije dimnjaka, popravak ili zamjenu zabatnog zida, popravak dizala te nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija i uklanjanja/pridržavanja opasnih dijelova zgrade.
 
Istovremeno, po Zakonu o obnovu i Programu mjera obnove u Ministarstvu je zaprimljeno 3.972 zahtjeva za obnovu odnosno dodjelu novčane koji se rješavaju te se uskoro očekuju i prve odluke o obnovi. 

Izvor fotografije: HINA
 

Stranica | Informacija | Obnova