Nacrt strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske - javna rasprava

Danas je započelo internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske od 2013. do 2017. koje će trajati do 17. travnja 2013. godine. Zainteresirani pripadnici javnosti mogu svoje komentare i primjedbe poslati na mail adresu info@duudi.hr.   Nacrt dokumenta se može preuzeti OVDJE. Prilozi koji se navode u sadržaju Strategije:
  1. Povijesni prikaz popisa društava od posebnog državnog interesa:
  2. Evidencija darovanja nekretnina u vlasništvu RH od 1997. do 2013.
  3. Evidencija pozajmica Agencije za upravljanje državnom imovinom trgovačkim društvima s poteškoćama u razvoju
  4. Stanje portfelja dionica/udjela RH na dan 15/03/2013
  5. Popis dionica trgovačkih društava u vlasništvu RH čiji su imatelji pravne osobe ili d.o.o.
Predloženi dokument koji određuje srednjoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske izrađen je prvi put, a donosi ga Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od četiri godine. Njime se dugoročno želi osigurati transparentnost i učinkovitost upravljanja, te upotreba i očuvanje imovine važne za život i rad postojećih i budućih generacija građana Hrvatske. Primjenom integralnog modela upravljanja, želi se postići da imovina u vlasništvu Republike Hrvatske bude istovremeno u službi gospodarskog razvoja, te zaštite dugoročnih nacionalnih interesa. U Strategiji je prvi put izrađen obuhvat imovine u vlasništvu Republike Hrvatske čime se odgovorilo na problematiku definiranja što je državna imovina, kao i prijedlog novog popisa trgovačkih društava od strateškog značenja za Republiku Hrvatsku. Procjena potencijala imovine u državnom vlasništvu mora se zasnivati na snimci i ocjeni realnog stanja. Snimanje realnog stanja u tom smislu nikada nije dosljedno napravljeno. Strategija je trenutačno jedini dokument u Republici Hrvatskoj koji detaljno i u potpunosti obuhvaća karakteristike stanja u četiri osnovna područja upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske: normativni i institucionalnoi okvir, dionice i udjeli u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske, te nekretnine i ostala imovina.

Pisane vijesti