Poziv za iskazivanje interesa i prikupljanje neobvezujućih ponuda za stjecanje dionica društva Croatia osiguranje d.d.

Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske od 18. srpnja 2013. godine, Vlada Republike Hrvatske, zastupana po Ministarstvu financija, poziva sve zainteresirane osobe da sudjeluju u procesu privatizacije društva Croatia osiguranje d.d. („Društvo“) i u dokapitalizaciji Društva.

Vlada Republike Hrvatske je, kroz različite institucije, imatelj 80,2% ukupnog kapitala Društva. Transakcija će se provesti procesom otvorenog međunarodnog prikupljanja ponuda na način da, nakon prodaje, Vladi Republike Hrvatske u vlasništvu ostane najmanje 25%+1 dionica, odnosno najviše do 30% dionica kapitalno osnaženog Društva.

Zainteresirani investitori se pozivaju da svoj iskaz interesa, u kojem će se predstaviti, dostave u pisanom obliku financijskom savjetniku (na niže navedenu adresu) do 31. kolovoza 2013. godine, s jasnom oznakom predmeta „Privatizacija Croatia osiguranja“:

Daniel Radić, KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a/17, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Nakon primitka iskaza interesa, financijski savjetnik će investitorima dostaviti Informacijski memorandum i Sažetak informacija o društvu, te ih upoznati s daljnjim tijekom  procesa.

Investitori koji iskažu interes bit će pozvani da dostave svoju neobvezujuću ponudu do 20. rujna 2013. godine, u skladu s pravilima postupka za prikupljanje ponuda i hrvatskim propisima.

Za detaljne informacije ili izuzeća molimo posjetite web stranice www.mfin.hr ili www.crosig.hr i pročitajte prošireno Pozivno pismo koje sadrži ograničenja i dodatne proceduralne upute.Pisane vijesti