Poziv za iskazivanje interesa za i prikupljanje neobvezujućih ponuda za stjecanje dionica HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d.

Vlada Republike Hrvatske, zastupana po Ministarstvu financija, namjerava prodati sve dionice u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. („HPB“), pod svojom neposrednom i posrednom kontrolom, što ukupno predstavlja 99,13% ukupnog broja izdanih dionica, te stoga poziva sve zainteresirane osobe na iskazivanje interesa te podnošenje neobvezujuće ponude u navedenoj privatizaciji. Privatizacija HPB-a će se provesti procesom otvorenog međunarodnog prikupljanja ponuda. Zainteresirani investitori se pozivaju da svoj iskaz interesa, u kojem će se predstaviti, dostave u pisanom obliku financijskom savjetniku (na niže navedenu adresu) do 31. kolovoza 2013. godine, s jasnom oznakom predmeta „Privatizacija Hrvatske poštanske banke“:

CONFIDA-Revizija d.o.o., na ruke: g. Thomas Kraiger, Slovenska 24/III, 10000 Zagreb, Hrvatska

Nakon primitka iskaza interesa, financijski savjetnik će investitorima dostaviti Informacijski memorandum i Sažetak informacija o društvu, te ih upoznati s daljnjim tijekom  procesa. Investitori koji iskažu interes bit će pozvani da dostave svoju neobvezujuću ponudu do 20. rujna 2013. godine, u skladu s pravilima postupka za prikupljanje ponuda i hrvatskim propisima. Za detaljne informacije ili izuzeća molimo posjetite web stranice www.mfin.hr ili www.hpb.hr i pročitajte prošireno Pozivno pismo koje sadrži ograničenja i dodatne proceduralne upute.

Pisane vijesti