Konferencija 5. Dan velikih planova - Državna imovina kao poluga razvoja 2014.

Predstojnik Ureda, Mladen Pejnović bio je jedan od govornika na 5. konferenciji Dan velikih planova. Tijekom svog izlaganja, spomenuo je kako je kod državne imovine ključno balansirati ekonomske i nacionalne interese, te je najavio skoru objavu Registra državne imovine. Pozvao je sve poduzetnike da se uključe u procese privatizacije i/ili strateškog ulaganja u skupinu starteških društava od razvojnog značenja (zračne i vodene luke... Još je jednom najavljena prodaja manjinskih udjela u nestrateškim trgovačkim društvima koju će provesti CERP (Centar za restrukturiranje i prodaju). Centar već sada ima obveze prema bankama veće od milijardu kuna koje je nasljedio od AUDIO-a koji je taj novac morao posuđivati trgovačkim društvima u poteškoćama. Kod nekretnina je naglašeno da se u državni portfelj konstantno pojavljuju nove akvizicije, posebno u zadnje vrijeme, putem predstečajnih nagodbi. Osnovna ideja kod državne imovine je da ona ne smije služiti za razne špekulacije, već za stvaranje novih vrijednosti.

Pisane vijesti