Nakon javnog iskaza interesa, u tijeku drugi krug za kupnju dionica Hoteli Maestral d.d.

Početkom srpnja na 6. sjednici Upravnog vijeća CERP-a donijeta je odluka o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju dionica društva Hoteli Maestral d.d. ( drugi krug ), a sukladno Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH te Uredbi o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela. Odluka o drugom krugu je donesena nakon isteka prvog kruga, u kojemu je 26. ožujka 2014. istekao rok za iskazivanje interesa za kupnju dionica trgovačkog društva u vlasništvu RH. U prvom krugu je pristiglo 18 pisama namjere za kupnju dionica Društva.

U prvom krugu se utvrdio interes za kupnju dionica Društva, dok se u drugom krugu poziva na podnošenje obvezujućih ponuda samo investitore koji su CERP-u u prvom krugu dostavili pismo namjere za kupnju društva Hoteli Maestral d.d.. O drugom krugu, kao i o uvjetima prodaje dionica Društva obavještavaju se potencijalni investitori koji su iskazali interes i dostavili pismo namjere u prvom krugu.

Odlukom o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju dionica društva Hoteli Maestral d.d. definirana je početna cijena za kupnju dionica društva, po dionici iznosi 478,30 kuna, odnosno 168.362.557,00 kuna za sve dionice koje su predmet ponude ( 352.002 dionice ).

Osim ponuđene cijene za kupnju dionica, potencijalni ponuditelji su dužni ponuditi investicijsko ulaganje u Društvo u minimalnom iznosu od 90.000.000, kuna, sukladno važećoj prostornoj planskoj dokumentaciji, na način da svi smještajni objekti Društva moraju biti kategorizirani minimalno kategorijom 4*.  Ulaganje se mora izvršiti iz vlastitih sredstava u roku od najviše 3 godine od dana sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Društva. Odlukom o prodaji definirani su i kontrolni mehanizmi kako bi se pratilo ispunjenje obveza iz Programa ulaganja.

Treba istaknuti kako se Odluka o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja ponuda izradila u suradnji s relevantnim i stručnim službama te je usuglašena i s nadležnim ministarstvom.

Rok za podnošenje obvezujućih ponuda je 60 dana od dana upućivanja poziva za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju dionica Društva. Centar može odobriti i produljenje rokova za podnošenje obvezujućih ponuda ukoliko to ocijeni opravdanim, a u slučaju odluke Centra ili zahtjeva barem jednog potencijalnog ponuditelja.Pisane vijesti