Informacija o natječaju za najam stanova u državnom vlasništvu

Državni ured za upravljanje državnom imovinom zadnji tjedan mjeseca kolovoza objavljuje javni natječaj za najam stanova u vlasništvu države. Javni natječaj za najam državnih stanova bit će objavljen na internetskim stranicama www.duudi.hr, kao i u javnim glasilima. Prvi je to natječaj za najam stanova u državnom vlasništvu, a u prvom natječaju bit će ponuđeno 20 stanova u užem i širem centru grada Zagreba. Kvadrature stanova su od cca 20 do cca 100 m2, a riječ je o stanovima u prizemlju ili od prvog do trećeg kata. Po objavi natječaja bit će vidljivi uvjeti natječaja te kojih 20 stanova je raspoloživo za najam. Riječ je o tzv "pilot projektu" u kojem po prvi put državni stanovi idu u najam. Početna visina najamnine je 15,00 kn/m2, a vrijeme trajanja najma je pet godina uz mogućnost produljenja na još pet godina ako najmoprimac uredno podmiruje troškove najma i režijske troškove. Eventualnu potrebnu adaptaciju najmoprimac sam snosi bez prava na povrat uloženih sredstava. Nakon objave javnog natječaja za najam stanova u državnom vlasništvu, zainteresirane osobe podnose pismenu ponudu u utvrđenom roku u pisarnicu DUUDI-a ili preporučeno pošiljkom DUUDI-u u zatvorenoj omotnici. Ponude će se javno otvarati, a kao najpovoljniji ponuđač prihvatit će se onaj koji je ponudio najveći iznos najamnine za stan i zadovoljio uvjete iz natječaja. Svi detalji javnog natječaja bit će poznati po objavi javnog natječaja u zadnjem tjednu mjeseca kolovoza 2014. godine, stoga zainteresiranima predlažemo da prate internetske stranice Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom kako bi mogli aplicirati na navedeni natječaj za najam stanova u državnom vlasništvu ako su za isti zainteresirani.

Pisane vijesti