Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova klimatizacije ureda; rok 20.11.2014.

Pozivaju se gospodarski subjekti da dostave ponudu za radove klimatizacije ureda u zgradi Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom u Zagrebu, Dežmanova 10, s rokom za predaju ponuda do 20.11.2014. u 14:00. Poziv  za dostavu ponuda i troškovnik (klikom otvarate link). Postupak nabave obavlja se sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi. („Narodne novine“ br 90/11, 83/13, 143/13, i 13/14 ) i Odluci o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna odnosno do 500.000,00 kuna Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom od 15. ožujka 2014.

Pisane vijesti