KHA četiri d.o.o dostavio obvezujuću ponudu za kupnju dionica Hotel Plat d.d.

U postupku javnog prikupljanja ponuda za kupnju dionica društva Hotel Plat d.d pristigla je jedna obvezujuća ponuda. Dostavilo ju je trgovačko društvo KHA četiri d.o.o. Zagreb te je navedeno društvo ponudilo 18 posto veću cijenu od početne cijene. Obvezujućom ponudom ponuditelj je za kupnju 182.440 dionica Društva ponudio cijenu u iznosu od 118.000.000,00 kuna, što predstavlja za 18% veći iznos od početne cijene koja je utvrđena u iznosu od 548,10 kuna po dionici, odnosno ukupno 99.995.364,00 kuna za dionice iz prodaje. Stručne službe CERP-a će u narednim danima izvršiti detaljnu analizu navedene ponude. Podsjetimo, postupak javnog prikupljanja ponuda za kupnju 182.440 dionica društva Hotel Plat d.d., Plat ukupne nominalne vrijednosti 54.732.000,00 kn, što čini 92,49% temeljnog kapitala Društva započeo je objavom poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica, a sukladno Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH i Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela. Javni poziv je objavljen 17. studenog 2014. godine temeljem Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju. U roku za podnošenje pisama namjere za iskazivanjem interesa za kupnju dionica Društva pristiglo je 9 pisama namjere. Potencijalnim investitorima koji su dostavili pisma namjere u prvom krugu, 12. siječnja 2015. godine, poslani su pozivi za podnošenje obvezujuće ponude za kupnju dionica Društva.  Rok za podnošenje obvezujućih ponuda, u drugom krugu, bio je do 26. veljače 2015. godine, do 14,00 sati. Tijekom trajanja poziva za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju dionica Društva otkupljene su dvije ponudbene dokumentacije te je dostavljena jedna obvezujuća ponuda. Dana 26. veljače 2015. godine, s početkom u 14,01 sati Povjerenstvo za javno otvaranje ponuda, u prisustvu predstavnika ponuditelja, utvrdilo je da je pristigla jedna obvezujuća ponuda koju je dostavilo trgovačko društvo KHA četiri d.o.o. Zagreb, a čiju ponudu će u narednim danima detaljno analizirati stručne službe CERP-a.

Pisane vijesti