Radni materijal Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom

Plan upravljanja i Izvješće o provedbi plana predstavljaju iskorak u smislu transparentnosti i javne objave podataka vezanih za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom u skladu s osnovnim ciljevima Strategije upravljanja i raspolaganja državnom imovinom za razdoblje od 2013. do 2017. donio je Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2014. godinu.

Nastavno, Ured objavljuje radnu verziju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2014. godinu, zaključno s 19. svibnja 2015. Kako je riječ o radnom materijalu tako je isti podložan kasnijim dopunama i izmjenama.

Plan upravljanja i Izvješće o provedbi plana predstavljaju iskorak u smislu transparentnosti i javne objave podataka vezanih za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom.
Tijekom sljedećih godina će se strukture i Plana i posljedično Izvješća o provedbi Plana usavršavati, u svrhu primjenjivosti na metode usporedbe i mjerljivosti rezultata provedbe Plana.

Radna verzija Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2014. godinu. 

Pisane vijesti