Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 6/15

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 28. prosinca 2015. godine do 14 sati.  Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 94/13) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 127/13) Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavljuje:
 
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 6/15
 
1. Nekretnina u k.o. Pridvorje (Općinski sud u Dubrovniku)
OPIS: Suvlasnički udio 360/1440 nekretnine označene kao  k.č. br. 736, neplodno, površine 254 m2, upisano u zk.ul. 746, k.o. Pridvorje. 
POČETNA CIJENA: 30.324,00 kn
JAMČEVINA: 3.032,40 kn

2. Nekretnina u k.o. Gornji Andrijevci (Općinski sud u Slavonskom Brodu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 593, gospodarsko dvorište u Jelasu, površine 18.384 m2, upisano u z.k.ul. 55, k.o. Gornji Andrijevci.
POČETNA CIJENA: 943.412,50 kn
JAMČEVINA: 94.341,25 kn

3. Nekretnina u k.o. Kostanjica (Općinski sud u Bujama)
OPIS:Nekretnina označena kao k.č.br. 218/3, voćnjak, površine 64 m2, upisano u z.k.ul. 425, ko Kostanjica.
POČETNA CIJENA: 20.115,80  kn
JAMČEVINA: 2.011,58 kn

4. Nekretnina u k.o. Martina (Općinski sud u Opatiji)
OPIS:Nekretnina označena kao k.č.br. 2815/17, vinograd, površine 486 m2, upisana u zk.ul. 273, k.o. Martina.
POČETNA CIJENA: 158.459,14  kn
JAMČEVINA: 15.845,91 kn

5. Nekretnina u k.o. Pleternica (općinski sud u Požegi)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 776, voćnjak vražjak, površine 609 m2, upisano u z.k.ul. 1870, k.o. Pleternica.
POČETNA CIJENA: 43.133,50  kn
JAMČEVINA: 4.313,35 kn

6. Nekretnina u k.o. Lopud (Općinski sud u Dubrovniku)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č. br. 1335, vrt, površine 273 m2, upisana u zk. ul. 246, k.o. Lopud.
POČETNA CIJENA: 135.626,38  kn
JAMČEVINA: 13.562,64 kn

7. Nekretnina u k.o. Lopud (Općinski sud u Dubrovniku)
OPIS: Suvlasnički udio 1/3 dijela na nekretnini, poslovna prostorija u zgr. 17. površine 82 m2, uz odgovarajući suvlasnički dio cijele nekretnine, zk tijelo II – 1. etaža 00, zk ul. 80 k.o., Lopud.
POČETNA CIJENA: 433.683,09 kn
JAMČEVINA: 43.368,31 kn

8. Nekretnina u k.o. Pazin (Općinski sud u Pazinu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1314 ZGR, baraka, upisana u zk.ul. 3686, k.o. Pazin, koja odgovara katastarskoj k.č.br. 192/331, površine 576 m2, k.o. Pazin.
POČETNA CIJENA: 232.127,22 kn
JAMČEVINA: 23.212,72 kn

9. Nekretnina u k.o. Poljana (Općinski sud u Vrbovcu)
OPIS: Suvlasnički dio nekretnine od 55776/278880 idealnog dijela, označene  kao k.č.br. 309/3, oranica belevina, površine 337 čhv i k.č.br. 3251/13, oranica belevina, površine 252 čhv, obje upisane u z.k.ul. 7231, k.o. Poljana.
POČETNA CIJENA: 37.790,98 kn
JAMČEVINA: 3.779,10 kn

10. Nekretnina u k.o. Bregi (Općinski sud u Opatiji)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č br. GRČ. 225, kuća stanovanja br. 98, površine 43 m2 i zk.č.br. 439/4 pašnjak, površine 1682 m2, obje upisane u zk.ul. 409, k.o. Bregi.
POČETNA CIJENA: 708.912,38  kn
JAMČEVINA: 70.891,24 kn

11. Nekretnina u k.o. Krasica (Općinski sud u Bujama)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2226/5, livada, površine 795 m2, upisana u zk.ul. 147, k.o. Krasica.
POČETNA CIJENA: 421.645,00 kn
JAMČEVINA: 42.164,50 kn

12. Nekretnina u k.o. Petrinja  (Općinski sud u Sisku zk odjel u Petrinji)
OPIS: Nekretnina označena kao: k.č.br. 604/1, livada kod gradske bikarne u Mrzlom polju, površine 17.749 m2, k.č.br. 604/2, livada kod gradske bikarne u Mrzlom polju, površine 8.236 m2, obje upisane u zk.ul.br. 10, k.č.br. 605, livada, površine 1935 m2, upisana u z.k.ul. br. 3092 i k.č.br. 606, oranica u Gradu, površine 4.471 m2, upisana u zk.ul.br. 256, sve k.o. Petrinja.
POČETNA CIJENA: 5.120.629,01 kn 
JAMČEVINA: 256.031,45 kn

13. Nekretnina u k.o. Donji Lapac  (Općinski sud u Gospiću zk odjel Donji Lapac)
OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 575/36, nepl. nepoznat G. linije, površine 1108 m2, k.č.br. 576/7 Hotel, površine 4345 m2, k.č.br. 584/24 hotel, površine 2654 m2, k.č.br. 584/25 hotel, površine 2003 m2, k.č.br. 584/26 hotel 1809 m2, k.č.br. 584/27 hotel 1834 m2, k.č.br. 585/8 hotel 3226 m2, k.č.br. 593/3 nepl.nepoznat, površine 432 m2, k.č.br. 593/5 hotel površine 3237 m2 i k.č.br. 598/16 hotel površine 6377 m2 sve upisane u zk.ul. Zp-41/12  k.o. Donji Lapac, a koje odgovaraju katastarskim česticama oznaka k.č.br. 575/36 nepl. nepoznato, površine 1108 m2, k.č.br. 576/7 hotel, površine 4345 m2, k.č.br. 584/24 hotel,  površine 2654 m2, k.č.br. 584/25 hotel, 2003 m2, 584/26 hotel, 1809 m2, k.č.br. 584/27 hotel, površine 1834, k.č.br. 585/8 hotel, površine 3226 m2, k.č.br. 593/3 nepl. nepoznato, površine 432 m2, k.č.br. 593/5 hotel, površine 3237 m2 i k.č.br. 598/16 hotel, površine 6377 m2 u posjedovnom listu broj 1106, sve k.o. Donji Lapac
POČETNA CIJENA: 1.490.321,60 kn            
JAMČEVINA: 74.516,08 kn    
           
14. Nekretnina u k.o. Čazma  (Općinski sud u Ivanić Gradu zk odjel Čazma))
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1240/4, oranica široke livade, površine 21 ral i 704 čhv, upisana u zk.ul.br. 2106, k.o. Čazma.  
POČETNA CIJENA: 4.318.335  kn        
JAMČEVINA: 215.916,75  kn 
                       
15. Nekretnina u k.o. Voćin  (Općinski sud u Slatini)
OPIS: Nekretnina označene kao k.č.br. 3390/1, voćnjak Jonkovaćka ulica, površine 98 hvati, odnosno 352 m2, upisana u  zk.ul. 1282, k.o. Voćin.
POČETNA CIJENA: 3.661,12 kn
JAMČEVINA: 366,11  kn

16. Nekretnina u k.o. Sinj  (Općinski sud u Sinju )
OPIS: Nekretnina označena kao zgrada bez zemljišta sagrađena na zemljištu koje nosi oznaku ZGR. 849-47, ZKT skladište površine 290 m2, upisana u zk.ul. 500, k.o. Sinj.
POČETNA CIJENA: 309.953,08 kn
JAMČEVINA: 30.995,31 kn

17. Nekretnina u k.o. Punat (Općinski sud u Krku )
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2816/1, 2816/2, 2816/4, 2816/5 i 2816/6 sve voćnjak, ukupne površine 238 m2, upisane u zk.ul. 4219, k.o. Punat.
POČETNA CIJENA: 158.439,38 kn
JAMČEVINA: 15.843,94 kn

18. Nekretnina u k.o. Veliki Bastaji (Općinski sud u Daruvaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 288, vrt kod kuće, površine 442 m2, upisana u zk.ul. 956, k.o. Veliki Bastaji.
POČETNA CIJENA: 14.374,81 kn
JAMČEVINA: 1.437,48 kn

19. Nekretnina u k.o. Šmrika  (Općinski sud u Rijeci)
OPIS: Nekretnina označena kao  k.č.br. 592, Gornje selo, pašnjak Gornje selo, površine 238 m2, upisana  u zk.ul.br. 1365, k.o. Šmrika.
POČETNA CIJENA:  100.183,56 kn
JAMČEVINA: 10.018,36 kn

20. Nekretnina u k.o. Fužine  (Općinski sud u Delnicama )
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 550/2, livada Kladje, površine 190 čhv, upisana  u zk.ul.br. 480, k.o. Fužine.
POČETNA CIJENA: 253.957,11 kn
JAMČEVINA: 25.395,71 kn

21. Nekretnina u k.o. Gomirje  (Općinski sud u Ogulinu, zk. odjel Vrbovsko )
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 508/9, Pašnjak Majer, površine 216 čhv, upisana u  zk.ul.br. 1040, k.o. Gomirje.
POČETNA CIJENA: 68.525,00 kn
JAMČEVINA: 6.852,50 kn

22. Nekretnina u k.o. Novi Marof  (Općinski sud u Varaždinu, zk. odjel u Novom Marofu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2574 kanal, površine 988 m2, upisana u zk.ul. 2656, k.o. Novi Marof.
POČETNA CIJENA: 27.569,00 kn
JAMČEVINA: 2.756,90 kn

23. Nekretnina u k.o. Prnjavor  (Općinski sud u Sisku, zk. odjel u Petrinji)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 626, kuća i dvorište, površine 878 m2, upisana  u zk.ul. 394, k.o. Prnjavor.
POČETNA CIJENA: 28.856,31 kn               
JAMČEVINA: 2.885,63 kn

24. Nekretnina u k.o. Gornji Hrastovac  (Općinski sud u Sisku, zk. odjel Hrvatska Kostajnica)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. K 51, kuća i dvorište u selu, površine 399 m2 i k.č.br. 856/2, kuća i dvorište, površine 608 m2, obje upisane u  zk.ul. 651, k.o. Gornji Hrastovac.
POČETNA CIJENA: 30.857,55  kn   
JAMČEVINA: 3.085,76 kn

25. Nekretnina u k.o. Mrgani  (Općinski sud u Puli, zk. odjel Rovinj)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2525/2, cesta , površine 490 m2,  upisane u  zk.ul. 1511, k.o. Mrgani.
POČETNA CIJENA: 129.104,79 kn                  
JAMČEVINA: 12.910,48 kn

26. Nekretnina u k.o. Lovran   (Općinski sud u Opatiji)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1583/2, pašnjak, površine 140 m2,  upisane u  zk.ul. 2509, k.o. Lovran.
POČETNA CIJENA: 49.532,00  kn   
JAMČEVINA: 4.953,20 kn

27. Nekretnina u k.o. Potravlje  (Općinski sud u Sinju )
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2665/167, pašnjak, površine 456 m2, upisana u  zk.ul. 992 , k.o. Potravlje.
POČETNA CIJENA: 50.887,03 kn   
JAMČEVINA: 5.088,70 kn

28. Nekretnina u k.o. Laduč  (Općinski sud u Zaprešiću)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 895/9, oranica Ribička u Vukovu selu, površine 978 m2 (272 čhv),  upisana u  zk.ul. 2099, k.o. Laduč.
POČETNA CIJENA: 122.045,80 kn   
JAMČEVINA: 12.204,58 kn

29. Nekretnina u k.o. Karlovac II  (Općinski sud u Karlovcu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 227/2, livada Borlin, površine 18,  upisana zk.ul. 3902, k.č.br. 227/3, livada Borlin, površine 38 m2, upisana u zk.ul. 3908 i k.č.br. 229/2, voćnjak Borlin, površine 47 m2, zk.ul. 3903, sve k.o. Karlovac II, ukupne površine 103 m2.
POČETNA CIJENA: 13.019,00 kn   
JAMČEVINA: 1.301,90 kn

30. Nekretnina u k.o. Kneginec  (Općinski sud u Varaždinu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1062/31, oranica u Korečkevcu, površine 2900 m2, upisana u zk.ul. 2282,  k.o. Kneginec.
POČETNA CIJENA: 266.233,34 kn   
JAMČEVINA: 26.623,33 kn

31. Nekretnina u k.o. Grbe  (Općinski sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 283, dvorišta, površine 51 m2, upisana u zk.ul. 401,  k.o. Grbe.
POČETNA CIJENA: 343.214,61 kn   
JAMČEVINA: 34.321,46 kn

32. Nekretnina u k.o. Grad Zagreb  (Općinski građanski sud u Zagrebu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2105/4, vrt na Pešćenici, površine 205 m2, upisana u zk.ul. 11731,  k.o. Grad Zagreb.
POČETNA CIJENA: 928.929,60 kn   
JAMČEVINA: 92.892,96 kn

33. Nekretnina u k.o. Darda  (Općinski sud u Belom Manastiru)
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 2044/1, ostala zemljišta, materijalna graba, površine 22.746 m2, upisana u zk.ul.br. 3309, k.o. Darda.
POČETNA CIJENA: 860.724,20 kn   
JAMČEVINA: 86.072,42 kn

34. Nekretnina u k.o. Bušetina (Općinski sud u Virovitici)
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 1679/1, oranica Baškovo, površine 1 jutro (ral) i kč.br. 1679/8, oranica Baškovo, površine 1200 čhv, upisana u zk.ul.br. 2602, k.o. Bušetina.
POČETNA CIJENA: 364.356,00 kn   
JAMČEVINA: 36.435,60  kn

35. Nekretnina u k.o. Švica (Općinski sud u Gospiću)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 5321/4, pašnjak gradilište, površine 192 m2, upisana u zk.ul. 1265, k.o. Švica.
POČETNA CIJENA: 50.320,00 kn   
JAMČEVINA: 5.032,00 kn

36. Nekretnina u k.o. Ivanić Grad (Općinski sud u Velikoj Gorici)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3042, oranica poljana, površine 271 m2, upisana u z.k.ul. 2158, k.o. Ivanić Grad.
POČETNA CIJENA: 70.440,70  kn   
JAMČEVINA: 7.044,07 kn

37. Nekretnina u k.o. Petrinja  (Općinski  sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č. br. 643, kuća broj 636 s dvorištem u kaniži površine 525 m2, upisana u z.k.ul. 557, k.o. Petrinja, koja odgovara katastarskoj čestici 2613 kuća, zgrada i dvor, k.o. Petrinja.
POČETNA CIJENA: 268.537,55 kn   
JAMČEVINA: 26.853,76 kn

38. Nekretnina u k.o. Velika (Općinski sud u Požegi )
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č. br. 259/2, zgrada i šuma površine 5.074 m2, upisana u zk.ul. 1392, k.o. Velika, koja odgovara katastarskoj čestici oznake 259/2, zgrada i šuma ukupne površine 5.074 m2, k.o. Velika i zk.č.br. 322, voćnjak velika, površine 2.008 m2, upisana u zk.ul. 1002, k.o. Velika, koja odgovara katastarskoj čestici oznake 322, šuma, površine 2.008 m2, k.o. Velika.
POČETNA CIJENA: 348.341,00 kn   
JAMČEVINA: 34.834,10  kn

39. Nekretnina u k.o. Bibinje  (Općinski sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č br. 19/.ZGR, avlija, površine 51 m2 i zk.č.br. 20/. ZGR dvorište, površine 20 m2, obje  upisane u z.k.ul. 1666, k.o. Bibinje.
POČETNA CIJENA: 170.420,00 kn   
JAMČEVINA: 17.042,00 kn

40. Nekretnina u k.o. Osijek  (Općinski sud u Osijeku )
OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 1803/2 i 1804/2, voćnjak, ukupne površine 320 m2, upisane z.k. ul. 3022, k.o. Osijek.
POČETNA CIJENA: 292.779,70 kn   
JAMČEVINA: 29.277,97 kn

41. Nekretnina u k.o. Oprič  (Općinski sud u Opatiji)
OPIS: Nekretnine označene kao GRČ.470, odmaralište i dvorište,  površine 700 m2 i k.č.br. 126/4, park, površine 879 m2, upisane z.k. ul. br. 591, k.o. Oprič.
POČETNA CIJENA: 9.442.458,25 kn   
JAMČEVINA: 472.122,91 kn

42. Nekretnina u k.o. Grad Zagreb  (Općinski građanski sud u Zagrebu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2105/5, vrt na Pešćenici,  površine 346 m2, upisane z.k. ul. 109446, k.o. Grad Zagreb.
POČETNA CIJENA: 1.567.902,52 kn   
JAMČEVINA: 78.395,13 kn

43. Nekretnina u k.o. Bršadin  (Općinski sud u Vukovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 490, kuća, dvor i oranica,  površine 3.523 m2, upisana z.k. ul. br. 282, k.o. Bršadin.
POČETNA CIJENA: 114.392,13 kn   
JAMČEVINA: 11.439,21 kn

44. Nekretnina u k.o. Volosko  (Općinski sud u Rijeci)
OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. GRČ 238, kuća stanovanja površine 224 m2, k.č.br. 524/2, vrt površine 94 m2, k.č.br. 524/3, vrt površine 69 m2, k.č.br. 525/1, vrt površine 2.111 m2,, k.č.br. 525/2, vrt površine 69 m2, k.č.br. 525/3, vrt površine 25 m2 i k.č.br. 526/2, šuma površine 148 m2, sve upisano u z.k.ul. 295, k.o. Volosko.
POČETNA CIJENA: 19.238.776,00 kn   
JAMČEVINA: 961.938,80 kn

45. Nekretnina u k.o. Vukosavljevica  (Općinski sud u Virovitici)
OPIS: Nekretnine označene kao k.č. br. 792/4 Gornja đolta, 5 gospodarskih zgrada na 258 čhv i ekonomsko dvorište sa 1 j i 414 čhv, ukupne površine 1 j i 672 čhv, upisana u z.k.ul. 2260, k.o. Vukosavljevica.
POČETNA CIJENA: 1.203.832,00 kn   
JAMČEVINA: 60.191,60 kn
 
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 28. prosinca 2015. godine do 14 sati.  Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu u izvorniku i dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 28. prosinca 2015. godine do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, ili putem pošte na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude. Ponude će se otvarati u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom dana 28. prosinca 2015. u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom,  nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena cijena  ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.

Ponudi se prilaže:
1. Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47359-OIB UPLATITELJA.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
UGOVORNA CIJENA
 
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika.
Državni ured za upravljanje državnom imovinom sve do  potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
Kontakt informacije radnim danom od 9-15 sati:
                                                                                               tel:  +385(0)1 6448 887
                                                                                               fax: +385(0)1 6448 911
                                                                                               www.imovina.gov.hr
 
Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 

Pisane vijesti