Rezultati javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 1/17; s rokom do 28/4/2017

Na natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu RH pristiglo je ukupno 25 ponuda za 20 nekretnina, a za 10 nekretnina nije iskazan interes.

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 94/13), čl. 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 104/16) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 127/13) Ministarstvo državne imovine objavilo je 19. veljače 2017. Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 1/17. Po završetku javnog natječaja koji je trajao do 14 sati 28. travnja 2017. i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su sljedeći rezultati:


1. Nekretnina u k.o. Vasanska (Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Opatija)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1326, pašnjak, površine 4.032 m2, k.č.br. 1327, oranica, površine 90 m2 i k.č.br. 1328, oranica, površine 1.766 m2, sve upisane u z.k.ul. 182, k.o. Vasanska.
POČETNA CIJENA: 938.379,50 kn
JAMČEVINA: 93.837,95 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 939.000,00 kn.
 
2. Nekretnina u k.o. Vasanska (Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Opatija)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 867/63, pašnjak, površine 510 m2, upisana u z.k.ul. 940, k.o. Vasanska.
POČETNA CIJENA: 81.850,00 kn
JAMČEVINA: 8.185,00 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 826,38 kn na ime naknade za izdvajanje zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
Dvije pristigle ponude: 152.000,00 kn i 87.000,00 kn.
 
3. Nekretnina u k.o. Vrsar (Općinski sud u Puli, Zemljišno-knjižni odjel Poreč)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 326/3, Marina, Rotonda, površine 1.063 m2, upisana u z.k.ul. 1745, k.o. Vrsar.
POČETNA CIJENA: 1.138.513,54 kn
JAMČEVINA: 56.925,68 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 1.205.000,99 kn.
 
4. Nekretnina u k.o. Murter Betina (Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Tisno)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2708/2, oranica, površine 115 m2, upisana u z.k.ul. 897, k.o. Murter Betina.
POČETNA CIJENA: 34.037,50 kn
JAMČEVINA: 3.403,75 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 35.000,00 kn.

5. Nekretnina u k.o. Bogdanovići (Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Kaštel Lukšić)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2362/6, neplodno, površine 250 m2, upisana u z.k.ul. 620, k.o. Bogdanovići.
POČETNA CIJENA: 17.437,50 kn
JAMČEVINA: 1.743,75 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 17.437,50 kn kn.
 
6. Nekretnina u k.o. Pula (Općinski sud u Puli, Zemljišno-knjižni odjel Pula)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3797/3, oranica, površine 421 m2, upisana u z.k.ul. 11820, k.o. Pula.
POČETNA CIJENA: 259.000,00 kn
JAMČEVINA: 25.900,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
7. Nekretnina u k.o. Biorine (Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Imotski)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1079/5, neplodno, površine 663 m2, upisana u z.k.ul. 521, k.o. Biorine.
POČETNA CIJENA: 54.837,50 kn
JAMČEVINA: 5.483,75 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 55.000,00 kn kn.
 
8. Nekretnina u k.o. Draga (Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Opatija)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 644/1, oranica, površine 192 m2, upisana u z.k.ul. 1819, k.o. Draga.
POČETNA CIJENA: 102.575,00 kn
JAMČEVINA: 10.257,50 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 102.576,00 kn.
 
9. Nekretnina u k.o. Grabarje Brodsko (Općinski sud u Slavonskom Brodu, Zemljišno-knjižni odjel Slavonski Brod)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 168/8, livada u Kljakovcu, površine 270 čhv, upisana u z.k.ul. 709 i k.č.br. 167, livada u Kljakovcu, površine 118 čhv, upisana u zk.ul. 708, obje k.o. Grabarje Brodsko.
POČETNA CIJENA: 19.112,50 kn
JAMČEVINA: 1.911,25 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
10. Nekretnina u k.o. Kljake (Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Drniš)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 126/33, pašnjak, površine 321 m2, upisana u z.k.ul. 832, k.o. Kljake.
POČETNA CIJENA: 11.637,50 kn
JAMČEVINA: 1.163,75 kn
Dvije pristigle ponude: 25.000,00 kn i 13.837,50 kn.
 
11. Nekretnina u k.o. Samobor (Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Samobor)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1797/8, pašnjak, Obrtnička, površine 212 m2, upisana u z.k.ul. 2605, k.o. Samobor.
POČETNA CIJENA: 174.465,00 kn
JAMČEVINA: 17.446,50 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
12. Nekretnina u k.o. Vukovar (Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel Vukovar)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 4725/4, neplodno – industrijski kolosijek u Proleterskoj, površine 762 m2, upisana u z.k.ul. 5, k.o. Vukovar.
POČETNA CIJENA: 21.112,50 kn
JAMČEVINA: 2.111,25 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
13. Nekretnina u k.o. Lastovo (Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Blato)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 6900/1, neplodno, površine 71 m2, upisana u z.k.ul. 1359, k.o. Lastovo.
POČETNA CIJENA: 59.537,50 kn
JAMČEVINA: 5.953,75 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 71,00 kn na ime naknade za izdvajanje zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
Dvije pristigle ponude: 76.840,00 kn i 65.608,50 kn.
 
14. Nekretnina u k.o. Tijarica (Područni ured za katastar Split, Odjel za katastar nekretnina u Sinju)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1680/9, dvorište Tarabnik, površine 1.160 m2 i k.č.br. *349, štala, površine 160 m2, obje upisane u katastarskom operatu u posjedovni list 559, k.o. Tijarica.
POČETNA CIJENA: 151.206,25 kn
JAMČEVINA: 15.120,63 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
15. Nekretnina u k.o. Luščani (Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Petrinja)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 818/1, kuća i dvorište u selu, voćnjak u selu, površine 1.194 m2, upisana u z.k.ul. 1183, k.o. Luščani.
POČETNA CIJENA: 39.525,00 kn
JAMČEVINA: 3.952,50 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 39.525,00 kn.
 

16. Nekretnina u k.o. Vrbanj (Općinski sud u Starom Gradu, Zemljišno-knjižni odjel Stari Grad)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 582/35, pašnjak, površine 365 m2, upisana u z.k.ul. 221, k.o. Vrbanj.
POČETNA CIJENA: 269.350,00 kn
JAMČEVINA: 26.935,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 270.360,00 kn.
 
17. Nekretnina u k.o. Nova Bukovica (Općinski sud u Virovitici, Zemljišno-knjižni odjel Slatina)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1380/3, pašnjak u selu, površine 1228 čhv, odnosno 4417 m2, upisana u z.k.ul. 1496, k.o. Nova Bukovica.
POČETNA CIJENA: 81.012,50 kn
JAMČEVINA: 8.101,25 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
18. Nekretnina u k.o. Ličko Petrovo Selo (Općinski sud u Gospiću, Zemljišno-knjižni odjel Korenica)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 167/4, pašnjak, površine 49 čhv, odnosno176 m2, upisana u z.k.ul. 642, k.o. Ličko Petrovo Selo.
POČETNA CIJENA: 13.475,00 kn
JAMČEVINA: 1.347,50 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
19. Nekretnina u k.o. Lovrečica (Općinski sud u Puli, Zemljišno-knjižni odjel Buje)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1489/5, oranica, površine 235 m2, upisana u z.k.ul. 219, k.o. Lovrečica.
POČETNA CIJENA: 94.400,00 kn
JAMČEVINA: 9.440,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
20. Nekretnina u k.o. Bast – Baška Voda (Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Makarska)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 7779, potok, površine 201 m2, upisana u z.k.ul. 4980, k.o. Bast – Baška Voda.
POČETNA CIJENA: 32.437,50 kn
JAMČEVINA: 3.243,75 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 32.440,00 kn.
 
21. Nekretnina u k.o. Bast – Baška Voda (Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Makarska)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 5430, pašnjak Zagradina, površine 76 m2, upisana u z.k.ul. 3598, k.o. Bast – Baška Voda.
POČETNA CIJENA: 49.337,50 kn
JAMČEVINA: 4.933,75 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 76,00 kn na ime naknade za izdvajanje zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 50.100,00 kn.
 
22. Nekretnina u k.o. Pašijan (Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Garešnica)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 111/1, oranica gaj, površine 1 jutro i 1189 čhv, upisana u z.k.ul. 617, k.o. Pašijan.
POČETNA CIJENA: 158.000,00 kn
JAMČEVINA: 15.800,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 158.100,00 kn.
 
23. Nekretnina u k.o. Stinica (Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Senj)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1985/3/G, pustoš guvno u Doljnoj Peici, površine 37 čhv, upisana u z.k.ul. 61 i k.č.br. 1985/3F, oranica pustoš guvno u Dolnjoj Peici, površine 26 čhv, upisana u z.k.ul. 830, obje k.o. Stinica.
POČETNA CIJENA: 76.075,00 kn
JAMČEVINA: 7.607,50 kn
Nema pristiglih ponuda.

24. Nekretnina u k.o. Soline (Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Dubrovnik)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 865/2, potok, površine 32 m2, upisana u z.k.ul. 377, k.o. Soline.
POČETNA CIJENA: 22.937,50 kn
JAMČEVINA: 2.293,75 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 23.011,00 kn.
 
25. Nekretnina u k.o. Županja (Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel Županja)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3348/1, kanal, površine 508 m2, upisana u z.k.ul. 5381, k.o. Županja.
POČETNA CIJENA: 16.862,50 kn
JAMČEVINA: 1.686,25 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 16.870,00 kn.
 

26. Nekretnina u k.o. Zaton (Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Šibenik)
OPIS: Idealni suvlasnički udio Rbr. 20, koji iznosi 800/3840 dijelova, na nekretnini označenoj kao k.č.br. 3397, vrt, površine 223 m2, upisanoj u z.k.ul. 1372, k.o. Zaton.
POČETNA CIJENA: 40.037,50 kn
JAMČEVINA: 4.003,75 kn
Dvije pristigle ponude: 42.105,00 kn i 41.000,00 kn.
 
27. Nekretnina u k.o. Granešina (Općinski Građanski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3039/598, oranica u Doljnjoj Dubravi, površine 335 m2, upisana u z.k.ul. 36706, k.o. Granešina.
POČETNA CIJENA: 352.625,00 kn
JAMČEVINA: 35.262,50 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
28. Nekretnina u k.o. Kotišina (Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Makarska)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1447/10, šuma, površine 550 m2, upisana u z.k.ul. 841, k.o. Kotišina.
POČETNA CIJENA: 179.237,50 kn
JAMČEVINA: 17.923,75 kn
Dvije pristigle ponude: 195.500,00 kn i 180.101,00 kn.
 
29. Nekretnina u k.o. Plat (Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Dubrovnik)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1238/2, neplodno, površine 32 m2, upisana u z.k.ul. 768, k.o. Plat.
POČETNA CIJENA: 25.536,08 kn
JAMČEVINA: 2.553,61 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 25.536,08 kn.
 
30. Nekretnina u k.o. Komiža (Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Split)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1621/1 ZGR, dvorište, površine 1.044 m2, upisana u z.k.ul. 5042, k.o. Komiža.
POČETNA CIJENA: 867.237,50 kn
JAMČEVINA: 86.723,75 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 1.010.000,00 kn.
 

Pisane vijesti