Poništenje javnog natječaj za odabir kandidata za člana Uprave - Direktora trgovačkog društva ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

Poništava se javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave - Direktora trgovačkog društva ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

KLASA: 943-06/17-05/132
URBROJ: 536-04-01-01/01-17-08
 
Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb,  objavljuje
 
PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA
 
Poništava se javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave - Direktora trgovačkog društva ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o., objavljen u „Narodnim novinama“, br. 64 od 05. srpnja 2017. godine.
 
Sve prijave za ovaj javni natječaj smatrat će se pravodobnim prijavama, te će se iste uzeti u obzir za slijedeći javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave - Direktora trgovačkog društva ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.
 
Ministarstvo državne imovine