Ministar Goran Marić u službenom posjetu Vukovarsko-srijemskoj županiji

Ministar državne imovine Goran Marić sa suradnicima u srijedu, 23. svibnja 2018. godine u Vukovaru je održao radni sastanak sa županom vukovarsko srijemskim Božom Galićem te gradonačelnicima i načelnicima s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Tema radnog sastanka bila je raspolaganje državnom imovinom u korist jedinica lokalne samouprave.

Iskazavši zadovoljstvo plodnom suradnjom s Ministarstvom državne imovine, župan Galić tom je prigodom rekao: „Pristup rada Ministarstva državne imovine prema rješavanju imovinskopravnih odnosa sasvim je drugačiji nego što je bio prije, bolji je i učinkovitiji. Pozdravljam ovakav način rada, ali pozdravljam i novi Zakon o upravljanju državnom imovinom koji će riješiti mnoge predmete“.

„Današnji radni sastanak bio je učinkovit i zanimljiv. Ministarstvo ima zadaću aktivirati svu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske kojom upravlja Ministarstvo. Naš pristup je da imovina mora služiti onima koji žive uz nju, jer imovina je uvijek najbolja veleposlanica života, prostor i izvor njegova rasta i opstanka. Svaki dolazak u Vukovar i ovaj kraj izaziva posebne asocijacije, i povijesne i simbolične, ali najviše egzistencijalne. Stoga će Ministarstvo pridonijeti da aktivacijom državne imovine na području županije pripomogne reanimaciji života u ovom kraju“, rekao je ministar Goran Marić.

Tom je prigodom ministar Goran Marić s gradonačelnikom Grada Otoka Josipom Šarićem potpisao Ugovor o osnivanju prava građenja bioekološko edukacijskog centra „Virovi“ na građevinskom zemljištu površine 3.272 četvornih metara.  Procijenjena tržišna vrijednost nekretnine iznosi 353 tisuće kuna.
Istodobno ministar Goran Marić uručio je zamjeniku gradonačelnika Grada Vukovara Marijanu Pavličeku Odluku o darovanju nekretnine površine 1.937 četvornih metara u svrhu rekonstrukcije zgrade Radnički dom u Borovu i prenamjenu u prostor Veleučilišta Vukovar. Tržišna vrijednost nekretnine iznosi nešto više od 8 milijuna kuna.
 

Pisane vijesti