Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske 2/18

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 10. rujna 2018. godine do 10 sati

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 127/13) Ministarstvo državne imovine objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 2/18

 
R.
br.
Oznaka poslovnog prostora Adresa poslovnog prostora Površina           u m2 Početna cijena u kunama i iznos jamčevine Troškovi procjene u kunama Opis poslovnog prostora Energetski
certifikat
Raspored
razgledavanja
poslovnih prostora
1. PP3318  
Zagreb, Antuna Bauera 27
 
45,88 cijena:
389.000,00
jamčevina:
38.900,00
562,50 Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-5) 1. poslovni prostor na I. (prvom) katu dvorišne zgrade, koji se sastoji od hodnika i dvije sobe, površine 45,88 m2, izgrađen na k.č.br. 2173/17, upisan u zk.ul.br. 13884 k.o. Grad Zagreb G  
 
03.09.2018.
13:30-14:00 sati
2. PP1048 Zagreb, Antuna Bauera 28 17,00 cijena:
212.000,00
jamčevina:
21.200,00
562,50 Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-5) 1. poslovni prostor u uličnom prizemlju površine 17,00 čm, neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, izgrađen na  k.č.br. 2345/61, upisan u zk.ul.br. 14310 k.o. Grad Zagreb F  
 
03.09.2018.
14:00-14:30 sati
3. PP3495 Zagreb, Baruna Trenka 4 16,92 cijena:
238.000,00
jamčevina:
23.800,00
562,50 Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-6) poslovni prostor u uličnom prizemlju, ukupne površine 16,92 m2 koji je neodvojivo povezan  s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, izgrađen na k.č.br. 3117, upisan u zk.ul.br. 4576 k.o. Grad Zagreb F  
 
 
04.09.2018.
13:30-14:00 sati
4. PP2912 Zagreb,
Berislavićeva 16
35,58 cijena:
268.300,00
jamčevina:
26.830,00
562,50 ZK tijelo I - Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-6) 1. poslovni prostor u prizemlju dvorišne zgrade desno, površine 35,58 m2, izgrađen na k.č.br. 3205, upisan u zk.ul.br. 3750 k.o. Grad Zagreb C  
 
04.09.2018.
14:30-15:00 sati
5. PP1782 Zagreb,
Ogrizovićeva 1
12,00 cijena:
106.100,00
jamčevina:
10.610,00
562,50 Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-6)1. poslovni prostor u prizemlju ulične zgrade, površine 12,00 m2 s kojim je neodvojivo povezano vlasništvo na odgovarajućem suvlasničkom dijelu nekretnine u A I (jedan) na  k.č.br. 5019/2 zk.ul.br. 14011 k.o. Grad Zagreb G  
 
05.09.2018.
13:30-14:00 sati
6. PP1819 Zagreb,
Petračićeva 28
18,42 cijena:
239.000,00
jamčevina:
23.900,00
562,50 Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4) 1. Poslovni prostor u uličnom prizemlju zgrade koji se sastoji od jedne prostorije  i sanitarnog čvora, ukupne površine 18,42 m2  s kojim je neodvojivo povezan odgovarajući suvlasnički dio cijele nekretnine izgrađene na  k.č.br.4958/13 zk.ul.br. 13811 k.o. Grad Zagreb D  
 
 
05.09.2018.
15:00-15:30 sati
7. PP1959 Zagreb,
Rakovčeva 17
27,09
(u naravi 41,82)
cijena:
355,400,00
jamčevina:
35.540,00
562,50 Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-5) 2. poslovni prostor u uličnom prizemlju zgrade, površine 27,09 m2, Rakovčeva 17, sa kojim suvlasništvom je neodvojivo povezan odgovarajući suvlasnički dio cijele nekretnine, a koji je jednako velik kao i ostali dijelovi izgrađene na  k.č.br. 2002/4 zk.ul.br. 8038 k.o. Grad Zagreb E  
 
 
05.09.2018.
14:30-15:00 sati
8. PP2089 Zagreb,
Tratinska 15
39,85 cijena:
377.000,00
jamčevina:
37.700,00
562,50 Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4)1. poslovni prostor, površine 39,85 čm koji se sastoji od dvije prostorije i sanitarnog čvora u dvorišnom prizemlju zgrade, na adresi u Zagrebu, Tratinska 15/1, izgrađen na k.č.br. 4509/1 i 4509/2, upisan u zk.ul.br. 4367 k.o. Grad Zagreb E  
 
 
06.09.2018.
14:30-15:00 sati
9. PP2099 Zagreb,
Tratinska 43
32,62 cijena:
341.000,00
jamčevina:
34.100,00
562,50 Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2)1. poslovni prostor, površine 32,62 m2 koji je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, a koji je jednako velik kao i dijelovi ostalih suvlasnika, izgrađen na k.č.br. 4519/1, upisan u zk.ul.br. 10341 k.o. Grad Zagreb E  
 
 
06.09.2018.
15:30-16:00 sati
10. PP2258 Zagreb,
Zvonimirova 24
21,00 cijena:
353.000,00
jamčevina:
35.300,00
562,50 Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4)1. poslovni prostor u uličnom prizemlju, površine 21,00 čm, koji se sastoji od jedne prostorije, izgrađen na  k.č.br. 2273/16, upisan u zk.ul.br. 11288 k.o. Grad Zagreb D  
 
03.09.2018.
15:00-15:30 sati
11. PP45 Drniš,
Petra Svačića 64
25,07 cijena:
145.000,00
jamčevina:
14.500,00
2.737,50 Suvlasnički dio: 25/1825 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) 1. prizemlje poslovni prostor-PP1 korisne površine 25,07 m2 izgrađen na  k.č.br.1853/6 zk.ul.br. 3109 k.o. Drniš B  
3.09.2018.
12:00-12:30 sati
12. PP44 Drniš,
Petra Svačića 64
44,15 cijena:
255.000,00
jamčevina:
25.500,00
2.737,50 Suvlasnički dio: 44/1825 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) 1. prizemlje poslovni prostor-PP2 korisne površine 44,15 m2 izgrađene na  k.č.br. 1853/6 zk.ul.br. 3109 k.o. Drniš B  
 
3.09.2018.
12:00-12:30 sati
13. PP312 Osijek, Kapucinska 36 184,71 cijena:
894.000,00
jamčevina:
89.400,00
1.192,50 Suvlasnički dio: 10/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3) 1. Poslovni prostor br. 3 nalazi se u prizemlju dvorišne zgrade, a sastoji se od: prodavaonice, spremišta, spremišta ukupne površine 80,07 m2, te sporednog dijela koji se sastoji od: spremišta u podrumu br. 3 u dvorišnom dijelu zgrade površine 12,78 m2 i tavana br. 3 u dvorišnoj zgradi površine 91,86 m2 izgrađen na  k.č.br. 5641/1 zk.ul.br. 20766 k.o. Osijek F  
 
 
 
3.09.2018.
13:30-14:00 sati
14. PP6693 Osijek, Martina Divalta 103 19,49 cijena:
37.500,00
jamčevina:
3.750,00
973,75 Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3)1. Poslovni prostor  (brijačnica)  površine 19,49 m2,  uz suvlasnički udio koji je jednako velik kao i ostali  suvlasnički dijelovi izgrađen na  k.č.br. 6927 zk.ul.br.  21326 k.o. Osijek G  
 
3.09.2018.
15:00-15:30 sati
15. PP342 Osijek, Stjepana Radića 33 13,20 cijena:
109.000,00
jamčevina:
10.900,00
973,75 Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3) 1. Poslovni prostor u prizemlju, ukupne površine od 13,20 m2 izgrađen na  k.č.br. 5032/1 zk.ul.br.  5578 k.o. Osijek E  
 
4.09.2018.
13:30-14:00 sati
16. PP3336 Osijek, Županijska ulica 41 21,06 cijena:
77.600,00
jamčevina:
7.760,00
973,75 Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7) 1. POSLOVNI PROSTOR, ukupne površine 21,06 m2 izgrađen na  k.č.br. 5160 zk.ul.br.  5799 k.o. Osijek G  
4.09.2018.
15:00-15:30 sati

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 10. rujna 2018. godine do 10 sati

Svi poslovni prostori se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaki pojedini poslovni prostor, u zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše na koji poslovni prostor se odnosi: adresa i redni broj pod kojim je poslovni prostor u oglasu naveden uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNOG PROSTORA - NE OTVARATI do 10. rujna 2018. do 10,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude. Ponude će se otvarati u Ministarstvu državne imovine dana 10. rujna 2018. u 10,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana. Ponude se podnose u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. Ponuđena cijena ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.

Ponudi se prilaže:
1.  Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
     b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
UGOVORNA CIJENA
 
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene u kunama, jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji poslovnog prostora kod javnog bilježnika. Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i trošak procjene koji je naveden u javnom pozivu za svaki pojedini poslovni prostor. Ministarstvo državne imovine sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati: tel: 01/6448-918; 031 628 505;
Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr

Pisane vijesti