Rezultati javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 5/18; s rokom do 30/7/2018

Na natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu RH pristigle je ukupno 21 ponuda za 13 nekretnina, a za 11 nekretnina nije iskazan interes.

Po završetku javnog natječaja prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su sljedeći rezultati:
 
1. KUĆA I ZEMLJIŠTE U ZAGREBU – REMETE – površine 201 čhv
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1612/2, Požarinje u Bukovcu Gornjem, površine 201 čhv, upisana u z.k.ul. 1696, k.o. Remete, Općinski građanski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb.
POČETNA CIJENA: 833.812,50 kn
JAMČEVINA: 83.381,25 kn
Tri pristigle ponude: 932.400,00 kn, 840.010,01 kn  i 836.200,00 kn.
 
2. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI POLIČNIK – površine 8.464 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4527/8, Grabi, površine 8.464 m2, upisana u z.k.ul. 1879, k.o. Poličnik, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
Predmetna čestica odgovara katastarskoj čestici k.č.br. 481/150 k.o. Poličnik. Čestica zemljišta prema Detaljnom urbanističkom planu uređenja poslovne zone Grabi-Poličnik P-II Poličnik, obuhvaćena je granicama građevinskog područja naselja, unutar poslovne zone, a u naravi radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 1.144.500,00 kn
JAMČEVINA: 57.225,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
3. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI POLIČNIK – površine 10.473 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4527/12, Grabi, površine 10.473 m2, upisana u z.k.ul. 1883, k.o. Poličnik, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
Predmetna čestica odgovara katastarskoj čestici k.č.br. 481/149 k.o. Poličnik. Čestica zemljišta prema Detaljnom urbanističkom planu uređenja poslovne zone Grabi-Poličnik P-II Poličnik, obuhvaćena je granicama građevinskog područja naselja, unutar poslovne zone, a u naravi radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 1.414.500,00 kn
JAMČEVINA: 70.725,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
4. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI POLIČNIK – površine 8.219 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4527/13, Grabi, površine 8.219 m2, upisana u z.k.ul. 1884, k.o. Poličnik, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
Predmetna čestica odgovara katastarskoj čestici k.č.br. 481/148 k.o. Poličnik. Čestica zemljišta prema Detaljnom urbanističkom planu uređenja poslovne zone Grabi-Poličnik P-II Poličnik, obuhvaćena je granicama građevinskog područja naselja, unutar poslovne zone, a u naravi radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 1.114.500,00 kn
JAMČEVINA: 55.725,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
5. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI POLIČNIK – površine 20.341 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4527/17, Grabi, površine 20.341 m2, upisana u z.k.ul. 1869, k.o. Poličnik, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
Predmetna čestica odgovara katastarskoj čestici k.č.br. 481/165 k.o. Poličnik. Čestica zemljišta prema Detaljnom urbanističkom planu uređenja poslovne zone Grabi-Poličnik P-II Poličnik, obuhvaćena je granicama građevinskog područja naselja, unutar poslovne zone, a u naravi radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 2.745.625,00 kn
JAMČEVINA: 137.281,25 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
6. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI POLIČNIK – površine 19.029 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4527/20, Grabi, površine 19.029 m2, upisana u z.k.ul. 1864, k.o. Poličnik, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
Predmetna čestica odgovara katastarskoj čestici k.č.br. 481/167 k.o. Poličnik. Čestica zemljišta prema Detaljnom urbanističkom planu uređenja poslovne zone Grabi-Poličnik P-II Poličnik, obuhvaćena je granicama građevinskog područja naselja, unutar poslovne zone, a u naravi radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 2.565.625,00 kn
JAMČEVINA: 128.281,25 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
7. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI POLIČNIK – površine 20.259 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4527/21, Grabi, površine 20.259 m2, upisana u z.k.ul. 1865, k.o. Poličnik, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
Predmetna čestica odgovara katastarskoj čestici k.č.br. 481/163 k.o. Poličnik. Čestica zemljišta prema Detaljnom urbanističkom planu uređenja poslovne zone Grabi-Poličnik P-II Poličnik, obuhvaćena je granicama građevinskog područja naselja, unutar poslovne zone, a u naravi radi se o neizgrađenom građevinskom zemljištu, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 2.735.625,00 kn
JAMČEVINA: 136.781,25 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
8. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NA PERUČKOM JEZERU – ukupne površine 38.087 m2
Nekretnina označena kao k.č.br. 1023/26, Šušnjar, površine 20.727 m2 i k.č.br. 1023/42, pašnjak, površine 17.360 m2, ukupne površine 38.087 m2, upisane u katastarskom operatu u posjedovni list 271, sve k.o. Garjak.
Za k.o. Garjak ne postoje zemljišne knjige te za predmetne nekretnine nije otvoren karton zemljišta.
POČETNA CIJENA: 796.475,00 kn
JAMČEVINA: 79.647,50 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 789.403,36 kn u ime naknade za izdvajanje čestica iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 796.475,00 kn.
 
9. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U HRVATSKOJ KOSTAJNICI – ukupne površine 403 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 42, kuća br. 71 i dvorište u gradu, površine 277 m2 i zk.č.br. 255, vrt u gradu, površine 126 m2, ukupne površine 403 m2, upisane u z.k.ul. 68, sve k.o. Kostajnica, Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Hrvatska Kostajnica.
POČETNA CIJENA: 37.925,00 kn
JAMČEVINA: 3.792,50 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 38.000,00 kn.
 
10. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI VOĆIN – površine 227 čhv
Nekretnina označena kao zk.č.br. 466, kuća, dvor i oranica u selu, površine 227 čhv, upisana u z.k.ul. 278, k.o. Hum Voćinski, Općinski sud u Virovitici, Zemljišno-knjižni odjel Slatina.
POČETNA CIJENA: 14.412,50 kn
JAMČEVINA: 1.441,25 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
11. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI LANIŠĆE KRAJ BUZETA – površine 125 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3421/30, površine 125 m2, upisana u z.k.ul. 429, k.o. Lanišće, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Buzet.
POČETNA CIJENA: 8.100,00 kn
JAMČEVINA: 810,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 8.100,00 kn.
 
12. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI BEDEKOVČINA – površine 1.827 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 651/4, površine 1.827 m2, upisana u z.k.ul. 2387, k.o. Poznanovec, Općinski sud u Zlataru, Zemljišno-knjižni odjel Zabok.
POČETNA CIJENA: 26.180,00 kn
JAMČEVINA: 2.618,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 27.000,00 kn.
 
13. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U POREČU – površine 457 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3390, površine 457 m2, upisana u z.k.ul. 2128, k.o. Baderna, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Poreč.
POČETNA CIJENA: 153.000,00 kn
JAMČEVINA: 15.300,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
14. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI NEDELIŠĆE – površine 4.360 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1223, Ulica I. Mažuranića, površine 4.360 m2, upisana u z.k.ul. 1392, k.o. Nedelišće, Općinski sud u Čakovcu, Zemljišno-knjižni odjel Čakovec.
POČETNA CIJENA: 256.480,00 kn
JAMČEVINA: 25.648,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
15. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZADRU – površine 61 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 9467, površine 61 m2, upisana u z.k.ul. 17580, k.o. Zadar, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
POČETNA CIJENA: 131.206,25 kn
JAMČEVINA: 13.120,63 kn
Četiri pristigle ponude: 175.000,00 kn, 141.000,00 kn, 140.204,50 kn  i 132.100,00 kn.
 
16. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U GAREŠNICI – površine 2 jutra i 60 čhv
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1967/1, ispod Deda, površine 2 jutra i 60 čhv, upisana u z.k.ul. 895, k.o. Gornja Garešnica, Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Garešnica.
POČETNA CIJENA: 21.100,00 kn
JAMČEVINA: 2.110,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 22.100,00 kn.
 
17. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U RIJECI – GROBNIK – površine 183 čhv
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4114, Pašinac, površine 183 čhv, upisana u z.k.ul. 1802, k.o. Grobnik, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Rijeka.
POČETNA CIJENA: 217.375,00 kn
JAMČEVINA: 21.737,50 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 14.711,90 kn u ime naknade za izdvajanje čestice iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
Nema pristiglih ponuda.
 
18. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U BUJAMA – KAŠTEL – površine 1.000 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 864/1, površine 1.000 m2, upisana u z.k.ul. 2180, k.o. Kaštel, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
POČETNA CIJENA: 279.000,00 kn
JAMČEVINA: 27.900,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
19. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI OPRTALJ – površine 316 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 8982/4, površine 316 m2, upisana u z.k.ul. 4742, k.o. Oprtalj, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
POČETNA CIJENA: 57.800,00 kn
JAMČEVINA: 5.780,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 65.000,00 kn.
 
20. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U RIJECI – HOSTI – površine 251 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 388/388, površine 251 m2, upisana u z.k.ul. 2205, k.o. Hosti, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Rijeka.
POČETNA CIJENA: 79.375,00 kn
JAMČEVINA: 7.937,50 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 79.400,00 kn.
 
21. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ERDUTU – površine 465 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 223, površine 465 m2, upisana u z.k.ul. 1608, k.o. Erdut, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
POČETNA CIJENA: 7.155,00 kn
JAMČEVINA: 715,50 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 7.356,99 kn.
 
22. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ERDUTU – površine 469 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 224, površine 469 m2, upisana u z.k.ul. 1608, k.o. Erdut, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
POČETNA CIJENA: 7.155,00 kn
JAMČEVINA: 715,50 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 7.356,99 kn.
 
23. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ERDUTU – površine 469 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 225, površine 469 m2, upisana u z.k.ul. 1608, k.o. Erdut, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
POČETNA CIJENA: 7.155,00 kn
JAMČEVINA: 715,50 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 7.356,99 kn.
 
24. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI VRBNIK NA OTOKU KRKU –površine 923.077 m2
75700/923077 dijelova nekretnine označene kao zk.č.br. 798/1, površine 923.077 m2, upisane u z.k.ul. 4575, k.o. Vrbnik, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Krk.
75700/923077 dijelova zk.č.br. 798/1 k.o. Vrbnik predstavlja zemljište koje je prostornim planom uređenja Općine Vrbnik predviđeno kao izdvojeno građevinsko područje oznake T25 – turističko naselje i R12 – sportsko rekreacijske građevine. Tabularna isprava će se izdati kupcu nakon plaćanja kupoprodajne cijene i nakon što izradi i provede parcelacijski elaborat za izdvajanje 75700/923077 dijelova zk.č.br. 798/1 k.o. Vrbnik te će se kupcu ostaviti rok od godinu dana za izradu i provedbu spomenutog elaborata.
POČETNA CIJENA: 2.974.375,00 kn
JAMČEVINA: 148.718,75 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine dužan je platiti naknadu za izdvajanje navedene nekretnine iz šume i/ili šumskog zemljišta prema obračunu Hrvatskih šuma d.o.o.
Četiri pristigle ponude: 4.505.050,00 kn, 3.927.000,00 kn, 3.602.000,00 kn  i 3.350.000,00 kn.
 

Pisane vijesti