Kako do obnove građevina stradalih u potresu?

Ministarstvo je izradilo vodiče za obnovu građevina nakon potresa koji sadrže osnove informacije o pravima koja možete ostvariti u skladu s oznakom koju su za zgradu ili kuću odredili statičari. U vodičima možete pronaći konkretne korake u postupku od predaje zahtjeva do početka konkretnih radova.


U slučaju dodatnih pojašnjenja i pitanja možete se javiti u Informativni centar „Obnova“ na lokaciji Ulica kneza Mislava 2. u Zagrebu ili u međuresorni Ured za obnovu u Petrinji na lokaciji Trg Stjepana Radića 8. 

Riječ je o zajedničkim informativnim centrima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Fonda za obnovu i Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, koji su osnovani sa ciljem pomoći građanima čije su nekretnine stradale u nekom od prošlogodišnjih potresa. Službenici Ministarstva, Fonda i Središnjeg državnog ureda na jednom mjestu građanima pružaju savjete i daju im sve potrebne informacije vezane uz postupak obnove, od podnošenja zahtjeva i prikupljanja potrebne dokumentacije, pa sve do samog procesa realizacije. 

Informacije o statusu rješavanja zahtjeva za obnovu kao i dodatna pojašnjenja mogu se dobiti putem telefona 01/3782 117 i na e-mail: potres@mpgi.hr 

Izmješteni uredi Ministarstva dostupni su na sljedećim lokacijama:
  • Sisak,: Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1  
  • Petrinja: Trg Stjepana Radića 8. (tel: 044/555-292 i 044/555-298)
  • Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2. 

 Stranica | Informacija | Potres