Novi europski Bauhaus: nove mjere i financiranje za povezivanje održivosti sa stilom i uključivošću

Prva konferencija o Novom europskom Bauhausu održana je 22. i 23. travnja 2021. u organizaciji Europske komisije. Konferenciju je otvorila predsjednica Europske komisije, Ursula von der Leyen.

Općenito, Novi europski Bauhaus daje Europskom zelenom planu kulturnu i kreativnu dimenziju te pokazuje kako održivost i inovacije mogu konkretno pridonijeti svakodnevnom životu.

U razdoblju 2021. – 2022. godine iz programa EU-a izdvojit će se oko 85 milijuna eura za projekte u okviru novog europskog Bauhausa. Novi europski Bauhaus bit će uključen u mnoge programe EU-a kao kontekstualni element ili prioritet bez prethodno utvrđenog namjenskog proračuna.

Sredstva će se osigurati iz više programa EU-a, među kojima su Obzor Europa, program za istraživanje i inovacije (posebice misije Obzora Europa), program LIFE za okoliš i klimatsku politiku i Europski fond za regionalni razvoj. Komisija poziva države članice da uključe temeljne vrijednosti Novog europskog Bauhausa u svoje strategije za socioekonomski i teritorijalni razvoj kao i da iskoriste relevantne dijelove svojih planova za oporavak i otpornost te programe u okviru kohezijske politike, za izgradnju bolje budućnosti za sve.

Komisija će osnovati Laboratorij za Novi europski Bauhaus: skupinu za strateško promišljanje i djelovanje s ciljem zajedničkog stvaranja, razvijanja prototipova i testiranja novih alata, rješenja i preporuka za politike. Laboratorij će djelovati u duhu suradnje u okviru pokreta u kojem sudjeluju pripadnici različitih društvenih slojeva, a obraća se društvu, industriji i politici kako bi se povezalo ljude i pronašlo nove načine zajedničkog stvaranja.

U Komunikaciju su uključene informacije primljene tijekom faze zajedničkog osmišljavanja, koja je trajala od siječnja do srpnja i u kojoj je Komisija primila više od 2000 doprinosa iz cijele Europe i šire.

NEB piloti:

Najavljenih pet pilota, odnosno lighthouse demontrators, koji su fokus druge faze, financirat će se iz 2. stupa programa Obzor Europa (Program rada za 2021-22). Poziv je objavljen 28. rujna 2021., s rokom za dostavu prijedloga projekata 25. siječnja 2022. godine. 

Riječ je o projektima u području kulturne baštine, klimatski neutralne izgradnje, učinkovite uporabe energije i/ili preuzimanja inovativnih rješenja u društvu. Moraju biti u skladu s načelima NEB-a (održivost, uključivost, estetika).

Ukupna vrijednost poziva: 25 milijuna EUR (do 5 milijuna EUR po projektu). Pilot projekti bi trebali biti usmjereni na misiju (mission-oriented) i multidisciplinarni proces suradnje svih dionika i građana (arhitektura, umjetnost, dizajn, inženjerstvo, prostorno planiranje, obrtništvo, tehnologija, društvene znanosti i dr.), imati ambiciozan provedbeni plan, inovativna rješenja potkrijepljena studijama izvodljivosti te dokaze o razvijenim odnosima s odgovarajućim nadležnim vlastima vezano za dozvole, prava korištenja, financiranje, procjenu utjecaja itd.

Istovremeno je u rujnu pokrenut i poziv za demonstraciju pilota obnove, sukladno Renovation vawe komunikaciji, za što je predviđeno 10 milijuna EUR iz Obzora.

Prema prijedlogu Komisije, inicijativa NEB trebala bi biti usko povezana s pet predloženih misija u okviru Obzora Europa. NEB i misije Obzora Europa usmjereni su glavnim prioritetima Unije te promiču participativni pristup s ciljem transformacije, prvenstveno na lokalnim razinama.

European Innovation Council (EIC) i European Institute of Innovation and Technology (EIT)

Planirana je i mobilizacija sredstava EIC-a i EIT-a, koji se financiraju iz Obzora Europa, kroz koordinirane pozive kojima će se ciljati na inovativna rješenja za potporu transformacijskim procesima na terenu.

Prvi pozivi (za start-up i scale-up tvrtke) planirani su već u listopadu 2021.

Dodjela nagrada Novog europskog Bauhausa (NEB)

Europska komisija je 16. rujna 2021. godine po prvi puta održala dodjelu nagrada Novog europskog Bauhausa. Tom je prilikom povjerenica EK Ursula von der Leyen čestitala svim nominiranim kandidatima i projektima koji su odabrani kao najbolji između više od 2.000 prijavljenih. Istaknula je da NEB povezuje ideje i ciljeve Europskoga zelenog plana s konkretnim promjenama koje se događaju na lokalnoj razini, a upravo su kandidirani projekti dokaz da je promjena moguća.

Dodijeljene su po dvije nagrade u 10 tematskih kategorija. New European Bauhaus Award (Nagrada za Novi europski Bauhaus), dodijeljena je postojećim i dovršenim projektima, a nagrada New European Bauhaus Rising Stars (Zvijezde u usponu Novog europskog Bauhausa) konceptima i idejnim projektima mladih do 30 godina. Nagrade su dodijelile povjerenice Elisa Ferreira i Mariya Gabriel.

Svi kandidirani projekti bili su ocijenjeni kroz javno glasovanje koje je trajalo od 11. do 18. lipnja 2021. Nakon javnoga glasovanja, 60 projekata s najvećim brojem glasova (po tri projekta u svakoj grupi i kategoriji) ocijenio je ocjenjivački sud sastavljen od svih službenih partnera NEB-a. Dobitnike nagrada utvrdio je ocjenjivački sud sastavljen od članova EK na temelju provjere prethodnih faza odabira. Od 24 hrvatska projekta, u najužem izboru za dodjelu nagrade Zvijezde u usponu Novog europskog Bauhausa, u kategoriji 3) rješenja za suživot izgrađenoga okoliša i prirode, bio je i projekt hrvatskih autora izrađen u programu EUROPAN 15 (The Fantastic Forest Phenomenon).

Dobitnici nagrada navedeni su u nastavku, a informacije o svim projektima koji su ušli u uži izbor dostupne su na poveznici  Finalists | NEW EUROPEAN BAUHAUS (new-european-bauhaus.eu)
 
  Tematska kategorija Nagrada za
Novi europski Bauhaus
Zvijezde u usponu
Novog europskog Bauhausa
1) tehnike, materijali i procesi za gradnju i projektiranje Erden Pure Walls, AT Inhabiting an Enclosed Landscape, ES
2) gradnja u duhu kružnoga gospodarstva Gardens in the Air, ES Zero Waste House, SI
3) rješenja za suživot izgrađenoga okoliša i prirode Rosana, DE NEST, ES
4) revitalizirani urbani i ruralni prostori La Fábrika de Toda la Vida, ES Porto di Mare Eco-District, IT
5) proizvodi i način života AYR Sustainability Platform, PT Materieunite, IT
6) očuvana i transformirana kulturna baština Xifre's Rooftop: „Floating“ Wild Garden, ES Retrofitting the UNESCO site of Ivrea, IT
7) novi oblici mjesta za druženje i razmjene Ulia Garden, ES Social Reconstruction in Post-emergency, IT
8) mobilizacija kulture, umjetnosti i zajednica Esseri Urbani, IT Spaces to Reconnect Citizens with Cities, ES
9) modularna, prilagodljiva i rješenja za stanovanje Aprop Ciutat Vella, ES Homeless Housing, DK
10) interdisciplinarni modeli obrazovanja Degree in Design, ES Klasse Klima, DE


Dodatne infomacije: 
 

Pisane vijesti | Informacija | Novi Europski Bauhaus