Vlasnički zajam Brodarskom institutu za namirenje vjerovnika

Vlada je u četvrtak donijela odluku o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta za provođenje likvidacije Brodarskog instituta Zagreb, prema kojoj će Institut od države dobiti 60 milijuna kuna zajma za podmirenje obveza prema vjerovnicima.

Time bi se, istaknuto je, spriječio stečaj, u kojem prestaju upravljačka i imovinska prava Republike Hrvatske kao vlasnika, koja u stečajnom postupku prelaze na stečajnog upravitelja i omogućila zaštita imovine, odnosno vrijednih nekretnina na kojima bi vjerovnici mogli aktivirati založno pravo.

Plan je da se nekretnine nakon podmirenja svih obveza prema vjerovnicima i svih troškova postupka likvidacije prenesu na državu.

Novac za vlasnički zajam osiguran je u državnom proračunu.

Po isplati će Brodarski institut bez odlaganja podmiriti obveze prema vjerovnicima, a Centar za restrukturiranje i prodaju će donijeti odluku o prestanku rada i imenovanju likvidatora.

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat rekao je da ukupne obveze Brodarskog instituta, čiji je jedini osnivač RH, na dan 30. rujna 2021., iznose 77 milijuna kuna, od čega obveze čije ispunjenje je osigurano založnim pravom na nekretninama iznose 67,4 milijuna kuna, a one koje nisu osigurane tim pravom 9,6 milijuna kuna. Predvidljive obveze za eventualno zbrinjavanje radnika u slučaju prestanka rada iznose oko tri milijuna kuna.  

Od 2015. godine Brodarskom institutu kontinuirano padaju prihodi te su lani iznosili 9,95 milijuna kuna. 

Institut je u blokadi od 26. veljače ove godine, pa je Fina sudu podnijela prijedlog za otvaranje stečaja.

Procijenjena tržišna vrijednost nekretnina u vlasništvu Brodarskog instituta  iznosi 39,9 milijuna eura ili 299,5 milijuna kuna i višestruko je veća od obveza. Institut je nekoliko puta pokušao izraditi plan restrukturiranja na temelju pretpostavke dobivanja velikih poslova ili strateškog partnera, što se nije realiziralo, rekao je Horvat.

Slijedom svega toga, a s ciljem stvaranja prethodno potrebnih uvjeta za provođenje postupka likvidacije Brodarskog instituta, odlukom Vlade predviđa se isplata vlasničkog zajma Brodarskom institutu do 60 milijuna kuna, za podmirenje obveza prema vjerovnicima (obveze prema Ministarstvu financija se neće otplaćivat zajmom), te za eventualnu isplatu otpremnina radnicima.


Izvor: HINA/VLADAPisane vijesti | Informacija | Državna imovina