Kupnja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 7/21

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 22. prosinca 2021. do 10,00 sati.