Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 7/21

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), vezano uz čl. 35. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20), Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 7/21

R.
br.
Opis nekretnine Početna cijena u kunama Iznos jamčevine u kunama Površina u m2 Troškovi procjene i energetskog certifikata u kunama
1. ZEMLJIŠTE U OPĆINI RASINJA – površine 103.648 m2
Nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske označene kao zk.č.br. 2930/3 livada u Mlačinama površine 880 čhv, zk.č.br. 2930/4 nasip u Mlačinama površine 685 čhv, zk.č.br. 2930/17 ribnjak I u Mlačinama površine 600 čhv, zk.č.br. 2930/20 nasip u Mlačinama površine 294 čhv, zk.č.br. 2930/31 livada u Mlačinama površine 69 čhv, zk.č.br. 2930/36 ribnjak I u Mlačinama površine 176 čhv, zk.č.br. 2930/37 livada u Mlačinama površine 301 čhv, zk.č.br. 2931 ribnjak II u Mlačinama površine 1487 čhv, zk.č.br. 2934/1 nasip u Mlačinama površine 394 čhv, zk.č.br. 2962/30 livada stelnjak površine 807 čhv, zk.č.br. 2962/52 nasip Mlačine površine 1587 čhv, zk.č.br. 2962/61 ribnjak V u Mlačinama površine 505 čhv, zk.č.br. 2962/70 ribnjak VII u Mlačinama površine 1 jutro i 1498 čhv, zk.č.br. 2962/94 ostalo šumsko zemljište površine 14 čhv, upisane u zk.ul. 4126, zk.č.br. 2934/15 ribnjak III u Mlačinama površine 167 čhv, zk.č.br. 2962/13 nasip u Mlačinama površine 508 čhv, zk.č.br. 2962/40 nasip u Mlačinama površine 425 čhv, zk.č.br. 2962/46 nasip u Mlačinama površine 257 čhv, zk.č.br. 2964/2 nasip u Mlačinama površine 1 jutro i 1115 čhv upisane u zk.ul. 4470, zk.č.br. 4002/1 livada u Mlačinama površine 25 čhv, zk.č.br. 4002/2 nasip u Mlačinama površine 19 čhv, zk.č.br. 4002/3 ribnjak I površine 298 čhv, zk.č.br. 4002/4 nasip u Mlačinama površine 21 čhv, zk.č.br. 4002/5 ribnjak II površine 420 čhv, zk.č.br. 4002/6 nasip u Mlačinama površine 14 čhv, zk.č.br. 4002/7 ribnjak III površine 77 čhv, zk.č.br. 4002/8 nasip u Mlačinama površine 299 čhv, zk.č.br. 4002/9 livada u Mlačinama površine 56 čhv, 4002/10 nasip u Mlačinama površine 17 čhv, zk.č.br. 4002/11 ribnjak IV površine 21 čhv, zk.č.br. 4002/12 nasip u Mlačinama površine 4 čhv, zk.č.br. 4002/13 preliv u Mlačinama površine 28 čhv, zk.č.br. 4002/14 nasip u Mlačinama površine 10 čhv, zk.č.br. 4002/15 nasip u Mlačinama površine 7 čhv, zk.č.br. 4002/16 ribnjak V površine 17 čhv, zk.č.br. 4002/17 preliv u Mlačinama površine 24 čhv, zk.č.br. 4002/18 nasip u Mlačinama površine 35 čhv upisane u zk.ul. 4610, zk.č.br. 2962/22 livada stelnjak površine 213 čhv, zk.č.br. 2962/25 livada Mlačine površine 832 čhv, zk.č.br. 2962/28 livada stelnjak površine 764 čhv upisane u zk.ul. 4471, zk.č.br. 2962/37 livada Mlačine površine 782 čhv, zk.č.br. 2962/77 livada stelnjak površine 763 čhv, zk.č.br. 2964/31 livada Mlačine površine 1492 čhv, zk.č.br. 2964/34 livada Mlačine površine 1400 čhv, zk.č.br. 2964/36 oranica Mlačine površine 745 čhv, zk.č.br. 2964/42 livada Mlačine površine 750 čhv, zk.č.br. 2964/43 livada Mlačine površine 738 čhv, zk.č.br. 2964/44 livada Mlačine površine 731 čhv, zk.č.br. 2964/47 livada Mlačine površine 697 čhv, zk.č.br. 2964/51 oranica Mlačine površine 684 čhv, zk.č.br. 2964/72 ostalo šumsko zemljište Mlačine površine 125 čhv, zk.č.br. 2964/75 ostalo šumsko zemljište Mlačine površine 127 čhv, zk.č.br. 2964/77 ostalo šumsko zemljište Mlačine površine 68 čhv, zk.č.br. 2964/83 ostalo šumsko zemljište Mlačine površine 62 čhv, zk.č.br. 2964/84 ostalo šumsko zemljište Mlačine površine 74 čhv, zk.č.br. 2964/85 ostalo šumsko zemljište Mlačine površine 78 čhv,   zk.č.br. 2964/88 ostalo šumsko zemljište Mlačine površine 114 čhv, zk.č.br. 2964/92 ostalo šumsko zemljište Mlačine površine 126 čhv upisane u zk.ul. 4175, zk.č.br. 2962/11 ribnjak III površine 267 čhv, zk.č.br. 2962/81 nasip u Mlačinama površine 15 čhv, zk.č.br. 2962/82 nasip u Mlačinama površine 26 čhv, zk.č.br. 2962/83 ribnjak III površine 216 čhv, zk.č.br. 2962/84 nasip u Mlačinama površine 21 čhv, zk.č.br. 2962/85 ribnjak V površine 270 čhv, zk.č.br. 2962/86 nasip u Mlačinama površine 55 čhv, zk.č.br. 2962/87 zimovnik u Mlačinama površine 16 čhv, upisane u zk.ul. 4496, zk.č.br. 2934/13 ribnjak II u Mlačinama površine 152 čhv, zk.č.br. 2934/14 nasip u Mlačinama površine 54 čhv, upisane u zk.ul. 4497 ukupne površine 103.648 m2, sve k.o. Rasinja, Općinski sud u Koprivnici, Zemljišno-knjižni odjel Koprivnica.
237.000,00 23.700,00 103.648 10.000,00
2. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U DARUVARU – površine 779 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2243/4, dvor i neplodno, površine 163 m2, zk.č.br. 2274/4, industrijska pruga, površine 17 m2, obje upisane u z.k.ul.br. 3867, te zk.č.br. 2277/2, kanal, površine 599 m2, upisana u z.k.ul.br. 1189, sve k.o. Daruvar, Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Daruvar.
35.000,00 3.500,00 779 1.875,00
3. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U POREČU – površine 495 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2435/12, pašnjak, površine 495 m2 upisana u z.k.ul.br. 2473, k.o. Poreč, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Poreč.
592.000,00 59.200,00 495 1.462,50
4. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI VIRJE – površine 1.215 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 9284/26, oranica Ciglana, površine 1.215 m2 upisana u z.k.ul.br. 2401, k.o. Virje, Općinski sud u Koprivnici, Zemljišno-knjižni odjel Đurđevac.
26.400,00 2.640,00 1.215 1.750,00
5. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U VUKOVARU – površine 1.637 m2
Nekretnine označene kao zk.č.br. 1233, kuća br. 63 i dvor u ul. I. L. Ribara, površine 806 m2 te zk.č.br. 1234, dvorište i oranica u ul. I. L. Ribara, površine 831 m2, obje upisane u z.k.ul.br. 3057, ukupne površine 1.637 m2, k.o. Vukovar, Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel Vukovar.
316.000,00 31.600,00 1.637 2.762,50
6. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U GOSPIĆU – površine 220 čhv
2/4 idealnih dijelova nekretnine označene kao zk.č.br. 306/2, oranica ograda, površine 220 čhv, upisana u z.k.ul.br. 1661, k.o. Klanac, Općinski sud u Gospiću, Zemljišno-knjižni odjel Gospić.
29.500,00 2.950,00 792
(220 čhv)
1.462,50
7. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI HRVACE – površine 1.025 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 746/6, pašnjak, površine 1.025 m2 upisana u z.k.ul.br. 1434, k.o. Hrvace, Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Sinj.
70.800,00 7.080,00 1.025 1.375,00
8. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZAGREBU – površine 805 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3584/14, Božjakovinska ulica, oranica, površine 805 m2, upisana u z.k.ul.br. 107758, k.o. Resnik, Općinski građanski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb.
2.100.000,00 210.000,00 805 1.250,00
9. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU VOJNIĆ SINJSKI KRAJ TRILJA – površine 2.593 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 240/3, pašnjak, površine 2.593 m2 upisana u z.k.ul.br. 299, k.o. Vojnić, Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Sinj.
320.000,00 32.000,00 2.593 1.875,00
10. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI LOPAR NA OTOKU RABU – površine 237 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4490/2, put neplodno-parkiralište, površine 237 m2 upisana u z.k.ul.br. 3096, k.o. Lopar, Općinski sud u Crikvenici, Zemljišno-knjižni odjel Rab.
209.000,00 20.900,00 237 2.025,00
11. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA GRAĐEVINAMA U IVANCU – površine 10.532 m2
Nekretnine označene kao zk.č.br. 326, zgrada br. 18, površine 1.613 m2 te zk.č.br. 327/1, dvor u ul. R. Klas, površine 8.919 m2, obje upisane u z.k.ul.br. 5803, ukupne površine 10.532 m2, energetskog razreda G, k.o. Ivanec, Općinski sud u Varaždin, Zemljišno-knjižni odjel Ivanec.
3.420.000,00 342.000,00 10.532 5.800,00
10.500,00
12. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU DONJA REKA KRAJ JASTREBARSKOG – površine 2.661 m2
Nekretnine označene kao zk.č.br. 2051/1, doma u Donjoj Reki, oranica, površine 2.591 m2 te zk.č.br. 2052/4, vrt u Donjoj Reki, oranica, površine 70 m2, obje upisane u z.k.ul.br. 2127, ukupne površine 2.661 m2, k.o. Plešivička Reka, Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Jastrebarsko.
237..000,00 23.700,00 2.661 1.750,00
 
Naknada za izdvajanje nekretnine iz šumsko-gospodarskog područja RH za nekretninu pod rednim brojem 7. iznosi 1.025,00 kn, a za nekretninu pod rednim brojem 9. iznosi 5.679,91 kn. Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti nekretnina i energetskog certifikata.
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 22. prosinca 2021. do 10,00 sati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14, 22. prosinca 2021. u 11,00 sati.
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".

 
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati, tel: 01 6448 887
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na:
mpgi.gov.hr i www.hgk.hr
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, te iste javno objaviti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pojedinu nekretninu u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 22. prosinca 2021. do 11,00 sati».
 
Ponude se podnose u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb do 22. prosinca 2021. do 10,00 sati.
 
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon 10,00 sati 22. prosinca 2021. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14, 22. prosinca 2021. u 11,00 sati.
 
UVJETI NATJEČAJA
 
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odustane od prodaje nekretnine izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U suprotnom Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.
 
SADRŽAJ PONUDE
 
- u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
- podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
- domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana
- domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
- domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model HR64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina
- izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu na način da je ponuda s cjelokupnom dokumentacija prošivena i spojena sa vrpcom (npr. jamstvenikom). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrati će se nevaljanim te iste neće biti predmetom razmatranja.