Plan zakonodavnih aktivnosti za 2022.

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 93. sjednici, održanoj 30. prosinca 2021. godine, donijela je Plan zakonodavnih aktivnosti u kojem su sadržani nacrti prijedloga zakona koje se planira utvrditi tijekom 2022. godine.

U okviru Plana zakonodavnih aktivnosti u 2022. godini planirano je ukupno 195 zakona. Postupak procjene učinaka propisa planirano je provesti i obuhvatiti za 21 zakonski prijedlog, reformsku narav ima 78 zakona koje treba izmijeniti u kontekstu zamjene hrvatske kune za euro, a 11 zakona bit će izmijenjeno u kontekstu indikatora utvrđenih u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti.

Iz djelokruga Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine planirani su: 
 
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji
  I tromjesečje 2022.
   
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju
  I tromjesečje 2022.
   
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova
  I tromjesečje 2022.
   
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenom infrastrukturom
  I tromjesečje 2022.
   
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državnom imovinom (EU)
  I tromjesečje 2022.
   
 • Zakon o upravljanju i održavanju zgrada (PUP)
  II tromjesečje 2022.
   
 • Zakon o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske (PUP)
  III tromjesečje 2022.

Napomena:
Oznakom  "(PUP)" označeni su nacrti prijedloga zakona za koje će se provesti procjena učinaka propisa, a oznakom "(EU)" označeni su nacrti prijedloga zakona koji se planiraju za usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije.

Više informacija o Planu zakonodavnih aktivnosti dostupno je na internetskim stranicama Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske.