Prijave za subvencionirane stambene kredite kreću od 21. ožujka 2022.

Od 21. ožujka 2022. godine opet kreću APN-ovi subvencionirani krediti. Država pomaže građanima koji kupuju svoju prvu nekretninu i subvencionira dio iznosa kredita. Subvencija se dodjeljuje na minimalno pet godina a građanima će se plaćati najmanje 30 posto mjesečnog obroka ili anuiteta kredita.

Oglas o početku subvencioniranja stambenih kredita objavljen je 9. ožujka 2022. godine u dnevnim tiskovinama. 

Zahtjevi od strane kreditnih institucija u APN-u, zaprimati će se u uredovno radno vrijeme predviđeno za rad sa strankama od 9 do 14 sati uz najviše do 200 zahtjeva dnevno po kreditnoj instituciji.

Oglas će trajati sve do utroška osiguranih sredstava, odnosno do objave oglasa o prestanku, a za ovu godinu za tu mjeru se planira utrošiti 50 milijuna kuna.


Uvjeti prijave
 
Kako je već poznato iz ranijih natječaja, na poziv će se moći prijaviti svi građani mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te se kreće od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.
 
Zahtjev za subvencioniranje kredita se, zajedno sa zahtjevom za stambeni kredit, podnosi odabranoj kreditnoj instituciji koja zatim taj zahtjev prosljeđuje APN-u. U ovom krugu zahtjeve je moguće predati u jednu od 14 banaka. Efektivne kamatne stope koje su banke ponudile kreću se od 1,99 do 3,50 posto i za kune i za eure.
 


Od 2017. godine odobreno više od 22 tisuće zahtjeva za stambene subvencije

Od početka provedbe te mjere 2017. godine, odobreno je 22.169 zahtjeva za subvencioniranjem.

U APN-u svakodnevno zaprimaju nove zahtjeve za dodatnim subvencioniranjem radi rođenja djeteta. Tako je od 2017. godine do danas rođeno ukupno oko 5.000 djece, čime se ujedno ostvarilo pravo tim korisnicima kredita za dodatnim subvencioniranjem od dvije godine po djetetu.

Kao jedan od pozitivnih trendova u razdoblju provedbe programa može se istaknuti i smanjenje prosječne godišnje efektivne kamatne stope (EKS), koja je za subvencionirane stambene kredite u 2021. godini iznosila 2,17%, što je više od jednog postotnog boda manje u odnosu na 2017. godinu, kada je ista iznosila 3,35%.

Dodajmo i kako je svrha i cilj programa subvencioniranja stambenih kredita poticati demografsku obnovu društva i urbanu regeneraciju naselja te omogućiti rješavanje stambenog pitanja mladima po povoljnijim kreditnim uvjetima. Ovim programom ujedno se potiče mlade da kupuju ili grade nekretnine u manjim sredinama jer za njih dobivaju veće subvencije. 

Sve informacije o načinu prijave te potrebnim dokumentima mogu se pročitati na internetskim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.


Dodatne infomacije: 
 Pisane vijesti