Novčana pomoć za obnovu može se zatražiti prije, u tijeku i nakon završetka obnove

Pravo na povrat sredstava za mjere hitne sanacije 

Građani koji su samostalno sanirali štete na krovištima, dimnjacima, zabatima, dizalima i stubištima imaju pravo na povrat novca.

Što treba poduzeti?

Da bi se ostvarilo pravo na novčanu pomoć za izvedene radove, potrebno je: 

 • angažirati ovlaštenog inženjera koji će načiniti elaborat popravka 
 • angažirati izvođača radova 
 • angažirati ovlaštenoga građevinskog inženjera, odnosno ovlaštenog inženjera strojarstva  (bojler, plinske instalacije)  
 • sačuvati originalne račune za obavljene usluge i radove te pripadajuću dokumentaciju.  

Izvođač treba biti registriran za tu vrstu radova i treba ih izvesti po pravilima struke.


Novčana pomoć može se zatražiti prije, tijekom i nakon obnove 

Posljednjim izmjenama Zakona o obnovi (od 29. listopada 2021.)  stavljen je veći naglasak na samoobnovu čime je omogućena novčana isplata prije, tijekom ili nakon provedene obnove. Na taj način građani ne moraju ulaziti u nove kreditne aranžmane ako za iste nemaju mogućnosti, a isto tako ne trebaju čekati već mogu sami krenuti u nabavu projektne dokumentacije, ovlaštenih izvođača i nadzora radova, a država će im taj trošak nadoknaditi. Ujedno, omogućena je isplata novčane pomoći građanima umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće tijekom ili nakon gradnje, te vođenje jednog postupka za uklanjanje i gradnju obiteljske kuće radi učinkovitosti i ekonomičnosti postupka. Zahtjev za novčanu pomoć također se predaje Ministarstvu.
 
Isplata: 

 • prije početka obnove - isplaćuje se jednokratno na račun obvezne pričuve i odnosi se isključivo na zgrade koje imaju upravitelja 
 • u tijeku obnove - isplaćuje se temeljem računa ispostavljenih po pojedinačno okončanim radovima, odnosno ovjerenim privremenim i okončanim situacijama
 • nakon završene obnove - isplaćuje se po završenim radovima i izvješću nadzornog inženjera

Zahtjev ispunjen na OBRASCU 3 predaje vlasnik, suvlasnik, predstavnik suvlasnika, odnosno upravitelj višestambene ili poslovne zgrade. 

Zahtjev se predaje Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 20: 
 
 • osobno u pisarnici (Ul. Republike Austrije 20, Zagreb radim danom od 08:30 do 13:30) 
 • poštom na adresu Ministarstva (Ul. Republike Austrije 20, Zagreb) 
 • u Informativnom centru "Obnova" u Zagrebu: Ulica kneza Mislava 2.
 • u izmještenim uredima Ministarstva:  
  • Sisak: Ulica Ivana Meštrovića 28;  
  • Petrinja: Trg Stjepana Radića 8; (tel: 044/555-292 i 044/555-298)
  • Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2;  
 • pomoću aplikacije e-Obnova u sustavu e-Građani. 

Krajnji rok za predaju zahtjeva za novčanu pomoć je 31. prosinca 2023. godine.

Kako se isplaćuje novčana pomoć?

Ministarstvo donosi rješenje na temelju zahtjeva i dostavljene dokumentacije  kojim nadoknađuje prihvatljive troškove za izvedene radove koji su dokumentirani ili specificirani, i to u maksimalnom iznosu od 16.000 kuna po posebnom dijelu obiteljske kuće, stambeno-poslovne zgrade, višestambene zgrade i poslovne zgrade odnosno 25.000 kuna po obiteljskoj kući ako nema više posebnih dijelova.