Rezultati natječaja za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 7/21

Na natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu RH pristiglo je ukupno 14 ponuda za 9 nekretnina, a za 3 nekretnine nije iskazan interes.
 
Po završetku javnog natječaja koji je trajao do 10 sati 22. prosinca 2021. i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su sljedeći rezultati:
 
Redni broj Opis nekretnine Početna cijena (kn) Broj pristiglih
ponuda
Najbolja valjana
ponuda (kn)
1. ZEMLJIŠTE U OPĆINI RASINJA – površine 103.648 m2
Nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske označene kao zk.č.br. 2930/3 livada u Mlačinama površine 880 čhv, zk.č.br. 2930/4 nasip u Mlačinama površine 685 čhv, zk.č.br. 2930/17 ribnjak I u Mlačinama površine 600 čhv, zk.č.br. 2930/20 nasip u Mlačinama površine 294 čhv, zk.č.br. 2930/31 livada u Mlačinama površine 69 čhv, zk.č.br. 2930/36 ribnjak I u Mlačinama površine 176 čhv, zk.č.br. 2930/37 livada u Mlačinama površine 301 čhv, zk.č.br. 2931 ribnjak II u Mlačinama površine 1487 čhv, zk.č.br. 2934/1 nasip u Mlačinama površine 394 čhv, zk.č.br. 2962/30 livada stelnjak površine 807 čhv, zk.č.br. 2962/52 nasip Mlačine površine 1587 čhv, zk.č.br. 2962/61 ribnjak V u Mlačinama površine 505 čhv, zk.č.br. 2962/70 ribnjak VII u Mlačinama površine 1 jutro i 1498 čhv, zk.č.br. 2962/94 ostalo šumsko zemljište površine 14 čhv, upisane u zk.ul. 4126, zk.č.br. 2934/15 ribnjak III u Mlačinama površine 167 čhv, zk.č.br. 2962/13 nasip u Mlačinama površine 508 čhv, zk.č.br. 2962/40 nasip u Mlačinama površine 425 čhv, zk.č.br. 2962/46 nasip u Mlačinama površine 257 čhv, zk.č.br. 2964/2 nasip u Mlačinama površine 1 jutro i 1115 čhv upisane u zk.ul. 4470, zk.č.br. 4002/1 livada u Mlačinama površine 25 čhv, zk.č.br. 4002/2 nasip u Mlačinama površine 19 čhv, zk.č.br. 4002/3 ribnjak I površine 298 čhv, zk.č.br. 4002/4 nasip u Mlačinama površine 21 čhv, zk.č.br. 4002/5 ribnjak II površine 420 čhv, zk.č.br. 4002/6 nasip u Mlačinama površine 14 čhv, zk.č.br. 4002/7 ribnjak III površine 77 čhv, zk.č.br. 4002/8 nasip u Mlačinama površine 299 čhv, zk.č.br. 4002/9 livada u Mlačinama površine 56 čhv, 4002/10 nasip u Mlačinama površine 17 čhv, zk.č.br. 4002/11 ribnjak IV površine 21 čhv, zk.č.br. 4002/12 nasip u Mlačinama površine 4 čhv, zk.č.br. 4002/13 preliv u Mlačinama površine 28 čhv, zk.č.br. 4002/14 nasip u Mlačinama površine 10 čhv, zk.č.br. 4002/15 nasip u Mlačinama površine 7 čhv, zk.č.br. 4002/16 ribnjak V površine 17 čhv, zk.č.br. 4002/17 preliv u Mlačinama površine 24 čhv, zk.č.br. 4002/18 nasip u Mlačinama površine 35 čhv upisane u zk.ul. 4610, zk.č.br. 2962/22 livada stelnjak površine 213 čhv, zk.č.br. 2962/25 livada Mlačine površine 832 čhv, zk.č.br. 2962/28 livada stelnjak površine 764 čhv upisane u zk.ul. 4471, zk.č.br. 2962/37 livada Mlačine površine 782 čhv, zk.č.br. 2962/77 livada stelnjak površine 763 čhv, zk.č.br. 2964/31 livada Mlačine površine 1492 čhv, zk.č.br. 2964/34 livada Mlačine površine 1400 čhv, zk.č.br. 2964/36 oranica Mlačine površine 745 čhv, zk.č.br. 2964/42 livada Mlačine površine 750 čhv, zk.č.br. 2964/43 livada Mlačine površine 738 čhv, zk.č.br. 2964/44 livada Mlačine površine 731 čhv, zk.č.br. 2964/47 livada Mlačine površine 697 čhv, zk.č.br. 2964/51 oranica Mlačine površine 684 čhv, zk.č.br. 2964/72 ostalo šumsko zemljište Mlačine površine 125 čhv, zk.č.br. 2964/75 ostalo šumsko zemljište Mlačine površine 127 čhv, zk.č.br. 2964/77 ostalo šumsko zemljište Mlačine površine 68 čhv, zk.č.br. 2964/83 ostalo šumsko zemljište Mlačine površine 62 čhv, zk.č.br. 2964/84 ostalo šumsko zemljište Mlačine površine 74 čhv, zk.č.br. 2964/85 ostalo šumsko zemljište Mlačine površine 78 čhv,   zk.č.br. 2964/88 ostalo šumsko zemljište Mlačine površine 114 čhv, zk.č.br. 2964/92 ostalo šumsko zemljište Mlačine površine 126 čhv upisane u zk.ul. 4175, zk.č.br. 2962/11 ribnjak III površine 267 čhv, zk.č.br. 2962/81 nasip u Mlačinama površine 15 čhv, zk.č.br. 2962/82 nasip u Mlačinama površine 26 čhv, zk.č.br. 2962/83 ribnjak III površine 216 čhv, zk.č.br. 2962/84 nasip u Mlačinama površine 21 čhv, zk.č.br. 2962/85 ribnjak V površine 270 čhv, zk.č.br. 2962/86 nasip u Mlačinama površine 55 čhv, zk.č.br. 2962/87 zimovnik u Mlačinama površine 16 čhv, upisane u zk.ul. 4496, zk.č.br. 2934/13 ribnjak II u Mlačinama površine 152 čhv, zk.č.br. 2934/14 nasip u Mlačinama površine 54 čhv, upisane u zk.ul. 4497 ukupne površine 103.648 m2, sve k.o. Rasinja, Općinski sud u Koprivnici, Zemljišno-knjižni odjel Koprivnica.
237.000,00 4 -
2. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U DARUVARU – površine 779 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2243/4, dvor i neplodno, površine 163 m2, zk.č.br. 2274/4, industrijska pruga, površine 17 m2, obje upisane u z.k.ul.br. 3867, te zk.č.br. 2277/2, kanal, površine 599 m2, upisana u z.k.ul.br. 1189, sve k.o. Daruvar, Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Daruvar.
35.000,00 1 35.100,00
AGRO FOOD d.o.o., Zagreb
3. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U POREČU – površine 495 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2435/12, pašnjak, površine 495 m2 upisana u z.k.ul.br. 2473, k.o. Poreč, Općinski sud u Pazinu, Zemljišno-knjižni odjel Poreč.
592.000,00 1 593.000,00
MARINELA MOMIĆ, Poreč
4. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI VIRJE – površine 1.215 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 9284/26, oranica Ciglana, površine 1.215 m2 upisana u z.k.ul.br. 2401, k.o. Virje, Općinski sud u Koprivnici, Zemljišno-knjižni odjel Đurđevac.
26.400,00 1 -
5. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U VUKOVARU – površine 1.637 m2
Nekretnine označene kao zk.č.br. 1233, kuća br. 63 i dvor u ul. I. L. Ribara, površine 806 m2 te zk.č.br. 1234, dvorište i oranica u ul. I. L. Ribara, površine 831 m2, obje upisane u z.k.ul.br. 3057, ukupne površine 1.637 m2, k.o. Vukovar, Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel Vukovar.
316.000,00 1 316.500,00
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB SANITET 32, Vukovar
6. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U GOSPIĆU – površine 220 čhv
2/4 idealnih dijelova nekretnine označene kao zk.č.br. 306/2, oranica ograda, površine 220 čhv, upisana u z.k.ul.br. 1661, k.o. Klanac, Općinski sud u Gospiću, Zemljišno-knjižni odjel Gospić.
29.500,00 0 -
7. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI HRVACE – površine 1.025 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 746/6, pašnjak, površine 1.025 m2 upisana u z.k.ul.br. 1434, k.o. Hrvace, Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Sinj.
70.800,00 1 71.000,00
IVAN IVANDIĆ, Hrvace
8. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZAGREBU – površine 805 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3584/14, Božjakovinska ulica, oranica, površine 805 m2, upisana u z.k.ul.br. 107758, k.o. Resnik, Općinski građanski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb.
2.100.000,00 0 -
9. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU VOJNIĆ SINJSKI KRAJ TRILJA – površine 2.593 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 240/3, pašnjak, površine 2.593 m2 upisana u z.k.ul.br. 299, k.o. Vojnić, Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Sinj.
320.000,00 0 -
10. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI LOPAR NA OTOKU RABU – površine 237 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4490/2, put neplodno-parkiralište, površine 237 m2 upisana u z.k.ul.br. 3096, k.o. Lopar, Općinski sud u Crikvenici, Zemljišno-knjižni odjel Rab.
209.000,00 3 301.525,00
NEDELJKO ĆUĆIĆ i ŽELJKO PEĆARINA, Lopar
11. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA GRAĐEVINAMA U IVANCU – površine 10.532 m2
Nekretnine označene kao zk.č.br. 326, zgrada br. 18, površine 1.613 m2 te zk.č.br. 327/1, dvor u ul. R. Klas, površine 8.919 m2, obje upisane u z.k.ul.br. 5803, ukupne površine 10.532 m2, energetskog razreda G, k.o. Ivanec, Općinski sud u Varaždin, Zemljišno-knjižni odjel Ivanec.
3.420.000,00 1 3.820.000,00
NEKRETNINE BREZA d.o.o., Stari Grad
12. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU DONJA REKA KRAJ JASTREBARSKOG – površine 2.661 m2
Nekretnine označene kao zk.č.br. 2051/1, doma u Donjoj Reki, oranica, površine 2.591 m2 te zk.č.br. 2052/4, vrt u Donjoj Reki, oranica, površine 70 m2, obje upisane u z.k.ul.br. 2127, ukupne površine 2.661 m2, k.o. Plešivička Reka, Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Jastrebarsko.
237..000,00 1 250.000,00
ZVONIMIR TOMAC, Jastrebarsko