Praćenje provedbe obnove zgrada oštećenih potresom

Uklanjanje oštećenih zgrada u potresu, odnosno njihova obnova te gradnja zamjenskih obiteljskih kuća, stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom kao i dodjela novčane pomoći provodi na temelju odluka i rješenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Ministarstvo donosi odluku o obnovi na temelju zahtjeva i dostavljene dokumentacije. 

Dosad je zaprimljeno ukupno 18.147 zahtjeva za obnovu ili uklanjanje građevina, gradnju zamjenskih kuća, dodjelu novčane pomoći ili oslobođenje od financijske obveze vlasnika. Izdano je 4.644 odluka, rješenja i zaključaka koji su proslijeđeni Fondu za obnovu (za područje Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije) ili Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje (za područje Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije) radi provedbe na terenu.


U segmentu hitnih intervencija, riješena su 2.584 zahtjeva. Za povrat utrošenih sredstava hitnih sanacija krovišta, dimnjaka, zabata i dizala, do sada je isplaćeno 88,9 milijuna kuna.
 
Za konstrukcijsku obnovu zgrada po modelu samoobnove odobren je i isplaćen iznos od 5,56 milijuna kuna za dvije zgrade u Gradu Zagrebu.

Mjeru privremenog smještaja trenutno koriste 1.599 osobe - u Hostelu Arena smještena je 192 osoba dok je rješenjima za financiranje zamjenskog smješta obuhvaćena 1.407 osoba. Prijave za zamjenski smještaj moguće su do 17. lipnja 2022. godine temeljem Javnog poziva Ministarstva a u skladu s Odlukom Vlade. Za sufinanciranje privremenog smještaja dosad je isplaćeno ukupno 43,5 milijuna kuna što je ujedno opravdani trošak Fonda solidarnosti EU.


Pregled aktivnosti obnove zgrada oštećenih u potresu na Banovini

Na području Banovine, zaprimljeno je 8.340 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu, projektantima dodijeljeno 6.942 objekata za nekonstrukcijsku obnovu, izrađeno 3.454 elaborata za sanaciju. 

Dosad je obnovljeno 2.190 obiteljskih kuća te su u tijeku radovi na još 833 kuća. Po modelu samoobnove obnovljena je još 809 kuća. U izgradnji je 20 zamjenskih kuća. Uklonjeno je 469 objekata koji su prijetili sigurnosti.  

Potpisani su ugovori sa vlasnicima za izgradnju 52 zamjenske obiteljske kuće. 

U programu konstrukcijske obnove zaprimljeno 626 zahtjeva te je doneseno 459 zaključaka u vezi ostvarivanja prava na konstrukcijsku obnovu te 28 odluka za konstrukcijsku obnovu i gradnju zamjenskih višestambenih zgrada.   

U programu uklanjanja i izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća nalazi se 146 kuća (Sisačko-moslavačka županija 141, Zagrebačka županija 5), potpisane su 52 izjave o odabiru zamjenske/tipske kuće, na potpisu je 8 ugovora o izgradnji zamjenske kuće, za uklanjanje je 21 kuća, geodetska i geomehanička snimanja izvode se na 10 kuća, u izgradnji je 17 kuća, 7 kuća u pripremi za rušenjeNa stranicama sduosz.gov.hr redovito se objavljuje popis do sada obnovljenih objekata. Izvješća obnove
 Pregled aktivnosti Fonda za obnovu 

Fond za obnovu isplatio je novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećenih zgrada za 1.129 lokacija, ukupnog iznosa 62,3 milijuna kuna.

Uklonjenje su 22 kuće, a potpisani su ugovori za uklanjanje još 5 obiteljskih kuća (uklanjanje u drugoj polovici travnja).  

Organizirana obnova nekonstrukcijskih elemenata: 
 
 • ugovorene su usluge projektiranja i operativne koordinacije za više od 250 zgrada na području 14 mjesnih odbora Grada Zagreba, te je u tijeku izrada elaborata za 114 višestambenih zgrada.
 • raspisano je 16 postupaka  nabave ugovaranja  usluga operativnog koordinatora i usluge projektiranja za potrebe organizirane nekonstrukcijske obnove u 34 mjesna odbora grada Zagreba čime bi se obuhvatile 303 obiteljske kuće i zgrade 
 • natječaji za uslugu projektiranja za područje Krapinsko-zagorske županije za 133 zgrade, te za 75 zgrada na području mjesnih odbora Općine Črnomerec su u pripremi za ponovnu objavu jer za prethodne natječaje nisu zaprimljene ponude.
 
Konstrukcijska obnova:  
 
 • pripremljena je i objavljena javna nabava velike vrijednosti za usluge tehničko financijske kontrole projekta (11,5 milijuna kuna)
 • pripremljeno je i objavljeno 70 različitih postupaka nabave usluga vezanih uz konstrukcijsku obnovu te je u pripremi 2 postupka nabave radova za konstrukcijsku obnovu
 • objavljen je postupak nabave geotehničkih usluga za 100 lokacija
 • izvršene su isplate novčane pomoći za konstrukcijsku obnovu – samoobnova, prije početka izvođenja radova, u iznosu od 5,6 milijuna kuna za dvije višestambene zgrade u Zagrebu
 • izvršene su isplate novčane pomoći za konstrukcijsku obnovu – samoobnova, tijekom obnove u iznosu od 247.580,29 kn za obiteljsku kuću u Zagrebu
 • za 104 zgrade ugovorena je tehničko-financijska kontrola projekata od čega je za 26 zgrada dobivena Suglasnost na projektnu dokumentaciju (Elaborat i Projekt)
 • ugovorena su 32 projektiranja 

Tijekom mjeseca travnja očekuje se početak konstrukcijske obnove jedne višestambene zgrade te jedne obitelsjke kuće. 

Na stranicama https://www.fzo.hr/  redovito se objavljuju informacije o aktivnostima koje poduzima Fond. 


Kako do novčane pomoći za obnovu zgrade oštećene u potresu?

Pravo na povrat sredstava za mjere hitne sanacije 

Građani koji su samostalno sanirali štete na krovištima, dimnjacima, zabatima, dizalima i stubištima imaju pravo na povrat novca.

Što treba poduzeti?

Da bi se ostvarilo pravo na novčanu pomoć za izvedene radove, potrebno je: 

 • angažirati ovlaštenog inženjera koji će načiniti elaborat popravka 
 • ​angažirati izvođača radova 
 • angažirati ovlaštenoga građevinskog inženjera, odnosno ovlaštenog inženjera strojarstva  (bojler, plinske instalacije)  
 • sačuvati originalne račune za obavljene usluge i radove te pripadajuću dokumentaciju.  

 
Izvođač treba biti registriran za tu vrstu radova i treba ih izvesti po pravilima struke.

Kako se isplaćuje novčana pomoć?

Zahtjev ispunjen na OBRASCU 3 predaje Ministarstvu:

 • upravitelj višestambene, stambeno-poslove ili poslovne zgrade
 • vlasnik ili suvlasnik poslovne zgrade i obiteljske kuće. 

 
Ministarstvo donosi rješenje na temelju zahtjeva i dostavljene dokumentacije koje potom prosljeđuje Fondu za obnovu koji nadoknađuje prihvatljive troškove za izvedene radove koji su dokumentirani ili specificirani, i to u maksimalnom iznosu od 16.000 kuna po posebnom dijelu obiteljske kuće, stambeno-poslovne zgrade, višestambene zgrade i poslovne zgrade odnosno 25.000 kuna po obiteljskoj kući ako nema više posebnih dijelova. 

Novčana pomoć može se zatražiti prije, tijekom i nakon obnove 

Posljednjim izmjenama Zakona o obnovi (od 29. listopada 2021.)  stavljen je veći naglasak na samoobnovu čime je omogućena novčana isplata prije, tijekom ili nakon provedene obnove. Na taj način građani ne moraju ulaziti u nove kreditne aranžmane ako za iste nemaju mogućnosti, a isto tako ne trebaju čekati već mogu sami krenuti u nabavu projektne dokumentacije, ovlaštenih izvođača i nadzora radova, a država će im taj trošak nadoknaditi. Ujedno, omogućena je isplata novčane pomoći građanima umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće tijekom ili nakon gradnje, te vođenje jednog postupka za uklanjanje i gradnju obiteljske kuće radi učinkovitosti i ekonomičnosti postupka. Zahtjev za novčanu pomoć također se predaje Ministarstvu.
Isplata: 

 • prije početka obnove - isplaćuje se jednokratno na račun obvezne pričuve i odnosi se isključivo na zgrade koje imaju upravitelja 
 • u tijeku obnove - isplaćuje se temeljem računa ispostavljenih po pojedinačno okončanim radovima, odnosno ovjerenim privremenim i okončanim situacijama
 • nakon završene obnove - isplaćuje se po završenim radovima i izvješću nadzornog inženjera

Zahtjev ispunjen na OBRASCU 3 predaje:

 • upravitelj višestambene, stambeno-poslove ili poslovne zgrade
 • vlasnik ili suvlasnik poslovne zgrade i obiteljske kuće. 

Maksimalni iznos novčane pomoći za projekt obnove, stručni nadzor građenja i popravak konstrukcije zgrade, odnosno za cjelovitu obnovu pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra, određen je točkom 11. Programa mjera obnove, a ovisi o utvrđenoj razini obnove i stupnju oštećenja sukladno tehničko-financijskoj kontroli projekta obnove.

Kako predati zahtjev? 
 
 • osobno u pisarnici (Ul. Republike Austrije 20, Zagreb radim danom od 08:30 do 13:30) 
 • poštom na adresu Ministarstva (Ul. Republike Austrije 20, Zagreb) 
 • u Informativnom centru "Obnova" u Zagrebu: Ulica kneza Mislava 2.
 • u izmještenim uredima Ministarstva:  
  • Sisak: Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1;  
  • Petrinja: Trg Stjepana Radića 8; (tel: 044/555-292 i 044/555-298)
  • Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2;  
 • pomoću aplikacije e-Obnova u sustavu e-Građani. 

Krajnji rok za predaju zahtjeva za novčanu pomoć je 31. prosinca 2023. godine.


Dodatne informacije  

Građani se za stručnu pomoć ili pravni savjet u procesu obnove mogu obratiti u: 

 • Informativni centar "Obnova" u Zagrebu: Ulica kneza Mislava 2 
 • Međuresorni ured u Petrinji: Tg Stjepana Radića 8 (tel: 044/555-292 i 044/555-298)
 • u izmještene urede Ministarstva: 
  • Sisak: Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1;  
  • Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2;  

Informacije se mogu dobiti na broj 0800 0017 i na adresu e-pošte: potres@mpgi.hr


Pisane vijesti | Informacija | Obnova