eGrađevinski dnevnik za lakšu realizaciju investicijskih projekata

Digitalizacija je nezaobilazan proces cijeloga našega gospodarstva, pa tako i sektora graditeljstva i prostornoga uređenja. Nova e-usluga eGrađevinski dnevnik u funkciji je od 1. siječnja 2022. godine a njome građevinski sektor od 1. srpnja 2022. godine prelazi na nova pravila rada, naime, gradilišta se digitaliziraju, pa za sve sudionike ključna postaje nova platforma za digitalno vođenje procesa gradnje.

Usluga predstavlja veliku pomoć ovlaštenim stručnim osobama i onima koji vode građenje, ali i investitorima jer napokon mogu digitalno pratiti proces građenja od prijave početka građenja do procesa tehničkog pregleda izgrađene građevine, odnosno izdavanja uporabne dozvole.

Usluga je u potpunosti digitalizirana i omogućuje vođenje građevinskog dnevnika elektroničkim putem, a cilj joj je podizanje razine kvalitete građenja te povećanje dostupnosti kvalitetnih informacija na jednom mjestu. Projekt razvoja ove usluge vrijedne 4,85 milijuna kuna financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (u iznosu od 85%) a koristit će je oko 30 000 stručnih osoba čija je edukacija već krenula.

Modul je povezan s već razvijenim modulima iz Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) kao što je eDozvola, na način da se podaci upisani u prijavu početka građenja koja nastaje u eDozvoli povlače u eGrađevinski dnevnik. Dnevnik pokreće nadzorni inženjer na temelju tih podataka, unosi podatke o svim ostalim sudionicima u građenju (izvođač, ostali stručni nadzori, projektantski nadzor, geodet itd.) i otvara dnevnik, dok sam dnevnik vodi inženjer gradilišta i/ili voditelj radova.

U razvoju procesa izrade modula eGrađevinski dnevnik sudjelovale su i strukovne komore: arhitekata, inženjera građevinarstva, inženjera strojarstva, inženjera elektrotehnike i geodeta koje su omogućile dostupnost podataka iz njihovih baza upisnika, imenika i evidencija.

U suradnji sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva, koji osigurava hardversku i serversku podršku i interoperabilnost u sklopu Centra dijeljenih usluga (CDU), eGrađevinski dnevnik postavljen je na infrastrukturu CDU-a.

Kroz ovaj modul omogućen je pristup OIB-u i Obrtnom registru što pojednostavljuje sam postupak provjere evidencije pravnih i fizičkih osoba koji su sudionici u gradnji, a sustav je povezan i s Finom i Poreznom upravom.

Dodajmo i kako je Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) projekt na kojem se unutar Ministarstva radi već proteklih nekoliko godina a njime se dodatno rasterećuje administracija, umanjuju nameti i osigurava transparentnost. Cilj je na jednom mjestu skupiti sve prostorne planove, akte za gradnju i sve intervencije u prostoru.

Informacijski se sustav trenutno sastoji od 16 e-usluga, od kojih je 12 u razvoju i nadogradnji a četiri u pripremi. Projekt je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 111 milijuna kuna, sredstvima iz NPOO-a u iznosu 180 milijuna  kuna, kreditom Svjetske banke u iznosu od 5 milijuna dolara te manjim dijelom iz proračuna RH.  


 


Pisane vijesti | Informacija | Elektronički servisi