Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja na javnom savjetovanju do 16. svibnja 2022.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću o Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja u trajanju od 14 dana, od 3. svibnja 2022. do 16. svibnja 2022. u sustavu e-Savjetovanja
 
Obrazloženje skraćivanja roka:
 
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja  je dio revidiranog pravnog okvira koji predstavlja reformsku mjeru C2.3. R4. - Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva i gospodarstva, u okviru provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti  2021. – 2026., dio II. - 2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina,  podkomponenta C2.3. Digitalna transformacija društva i javne uprave.

Usvajanje ove Uredbe i njena objava u „Narodnim novinama“ predstavlja ispunjenje indikatora čiji je rok izvršenja 30.06.2022. S obzirom da nakon e-Savjetovanja slijedi izrada izvješća o e-savjetovanju ( najkasnije 20.05.2022.), ponovno prikupljanje mišljenja nadležnih tijela te procedura usvajanja na Vladi RH, savjetovanje s javnošću provodi se u trajanju od 14 dana.