Gradu Vinkovcima darovana državna nekretnina u svrhu proširenja Industrijske zone "Zalužje"

Vlada je na sjednici održanoj 19. svibnja 2022. godine donijela Odluku o darovanju državne nekretnina u k.o. Vinkovci Gradu Vinkovcima u svrhu proširenja Industrijske zone "Zalužje". Riječ je o zemljištima ukupne površine 1.090.360,00 m2, tržišne vrijednosti veće od 184,4 milijuna milijuna kuna (184.480.000,00 kuna).

Industrijska zona Zalužje nalazi se u jugoistočnom dijelu grada, uz državnu cestu Vinkovci-Županja te je s ciljem stvaranja privlačnih uvjeta za poduzetnike i stvaranja uvjeta za povećanje zaposlenosti na području grada utvrđena potreba za njezinim proširenjem.  

Sve nekretnine koje su predmet darovanja predstavljaju neizgrađeno zemljište te se nalaze unutar granica građevinskog područja naselja, u području Gospodarske zone Zalužje I i nisu obuhvaćene šumskogospodarskim područjem Republike Hrvatske.

U odnosu na dio nekretnina vodio se postupak povrata, ali je pravomoćno okončan te je podnositeljima priznato pravo na zamjensko poljoprivredno zemljište.
 
Proširena zona „Zalužje“ bit će izgrađena bespovratnim sredstvima Europske unije kroz Urbano područje Vinkovci koji će se realizirati kroz Integrirani teritorijalni program.

Grad Vinkovci će iskoristiti potencijal proširene Industrijske zone „Zalužje“ i istu izgraditi kao održivu, pametnu i digitalnu zonu. Projektom financiranim kroz ITU mehanizam izgradit će se i opremiti poduzetnički akcelerator ukupne površine 750 m2, te 20.000 m2 industrijskih hala s OIE i potrebnom komunalnom infrastrukturom na 35 ha.

Na ovaj način investitorima će se osim zemljišta ponuditi potpuna infrastrukturna opremljenost Zone. Ostatak industrijske zone „Zalužje“ bit će parceliran sukladno potrebama investitora. 

Proširena Industrijska zona „Zalužje“ temelj je budućeg razvoja Grada Vinkovaca i cjelokupnog područja istočnog dijela Hrvatske koje zahtjeva maksimalan angažman svih dionika na lokalnoj i nacionalnoj razini u svrhu uspostave i realizacije navedenog projekta.
 
Nakon Odluke Vlade, slijedi potpisivanje Ugovora o darovanju dok se darovanu nekretninu Grad obvezao privesti namjeni u roku od pet godina te o tome dokumentirano izvijesti Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
   
 

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina